Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Niedzielŕ, 14 lipca 2024, 04:44

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
I ťmiech mo┐e byŠ niekiedy nauk╣. (I. Krasicki)

Remont Domu PZKO

Remnot Domu PZKO dobiega ko├▒ca

Publikowano dnia 31. 03. 2011 (1 przeczyta˝)

Fotogaleria - Remont Domu PZKO Od kilku miesi├¬cy trwaj┬╣ roboty budowlane zwi┬╣zane z przebudow┬╣ i remontem kapitalnym siedziyby naszego Ko┬│a. Ju┬┐ niebawem powinny one si├¬ zako├▒czy├Ž i ponownie b├¬dziemy mieli przyjemno┼ô├Ž go┼ôci├Ž Pa├▒stwa w naszym Domu. Narazie jednak mo┬┐emy zaprosi├Ž tylko do obejrzenia kilku zdj├¬├Ž z przebiegu tych prac.

 

R├│wnocze┼ônie informujemy, ┬┐e nadal mo┬┐na wspiera├Ž finansowo remont naszego Domu. Szczeg├│┬│owe informacje na temat wsparcia finansowego, znajd┬╣ Pa├▒stwo w artykule zatytuowanym "Remont Domu PZKO".


| Autor: Marian Pilch | InformaŔnÝ e-mailVytisknout Ŕlßnek
Remont Domu PZKO

Kolejne zdjêcia z wyprowadzki Domu PZKO

Publikowano dnia 14. 11. 2010 (3 przeczyta˝)

Troch├¬ z op├│┼Şnieniem zapraszamy do obejrzenia kolejnej serii zdj├¬├Ž z wyprowadzki Domu PZKO przed jego remontem kapitalnym.

Fotogaleria - Remont Domu PZKO

 


| Autor: Marian Pilch | InformaŔnÝ e-mailVytisknout Ŕlßnek
Reporta┬┐e z imprez

O wycieczce ch├│ru ,, Sucha"

Publikowano dnia 11. 10. 2010 (2085 przeczyta˝)

Fotogaleria - Wyciecyka ch├│ru SuchaKu zadowoleniu ch├│rzyst├│w ch├│ru ,,Sucha" w sobot├¬ 2 pa┼Şdziernika sprawdzi┬│a si├¬ prognoza pogody i po okresie ch┬│odu i deszczu wyjrza┬│o ┬│askawe s┬│oneczko. By┬│ to prawdziwy podarunek nieba dla ruszaj┬╣cych na wycieczk├¬ ch├│rzyst├│w. Jej organizator H. Ko┼ômider zaplanowa┬│ i przygotowa┬│ wyjazd do niedalekiego Koniakowa. Nikogo nie zdziwi┬│ fakt, ┬┐e za kierownic┬╣ podje┬┐d┬┐aj┬╣cego pod Dom PZKO autobusu siedzia┬│ ,,nadworny" pezetkaowski kierowca Marcin Wala. Jak si├¬ dowiedzieli┼ômy, odm├│wi┬│ inny wyjazd, ┬┐eby pojecha├Ž z nami.

Ubieg┬│e akcje

Komisja Senatu RP z wizyt┬╣ w Suchej G├│rnej

Publikowano dnia 29. 01. 2010 (2348 przeczyta˝)

Fotogaleria - Komisja Senatu RPW pi¹tek 29 stycznia 2010 goœci³a w naszym Domu PZKO delegacja Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem wizyty by³o zapoznanie siê z budynkiem, jak równie¿ z dzia³alnoœci¹ i dorobkiem naszego Ko³a. I po co to wszystko? Otó¿ senatorzy Andrzej Szewiñski oraz Tadeusz Wojciech Skorupa, którym towarzyszy³ prezes ZG PZKO Jan Ry³ko, s¹ cz³onkami komisji Senatu RP rozpatruj¹cej wnioski dofinansowanie dzia³alnoœci organizacji polonijnych poza granicami pañstwa sk³adane do senatu za poœrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Reporta┬┐e z imprez

Z przygotowa├▒ koncertu ch├│r├│w Sucha i Stonawa

Publikowano dnia 30. 12. 2009 (2095 przeczyta˝)

Ch├│ry Sucha i Stonawa wsp├│lnie za┼ôpiewa┬│y na koncercie kol├¬d, kt├│ry odby┬│ si├¬ w sobot├¬ 2 stycznia 2010 w ko┼ôciele Marii Magdaleny w Stonawie. Jak zrodzi┬│ si├¬ pomys┬│ na ten koncert i jak przebiega┬│y przygotowania, mog┬╣ Pa├▒stwo zobaczy├Ž poni┬┐ej.

index | 1-6 | nastŕpny | Razem 11 artyku│ˇw

Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Bonawentura, Kamil, Marcelina

w Czechach: KarolÝna

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty