Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Sobotŕ, 10 czerwca 2023, 13:58

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Najlepiej cz│owiek prosi, gdy dziŕkuje. (S.Wyszy˝ski)

Den se SUŐANY - registrace

Pole oznaŔena * jsou povinnß.
Jedno z polÝ oznaŔenřch ** musÝ břt vyplnýno.

JmÚno *
P°ÝjmenÝ *
Telefon **
E-mail **
Kopie bude odeslßna na uvedenř e-mail.
Őkola
T°Ýda

Zprßva pro nßs

Ji× nenÝ mo×no se registrovat prost°ednictvÝm WWW strßnek.
Informace o akci na ŔÝsle +420 777 578 088.
Dýkujeme za pochopenÝ a omlouvßme se za zp¨sobenÚ komplikace.

Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Bogumi│, Edgar, Ma│gorzata

w Czechach: Gita

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty