Coœ o...

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: K├│┬│ko Sportowe, Publikowano dnia: 30. 01. 2006

Nasz klub ju¿ kilka lat zgromadza siê raz w tygodniu na treningach na boisku szkolnym a w okresie zimowym w sali gimnastycznej czeskiej szko³y podstawowej......Ka┬┐dego roku szczytem naszego wysi┬│ku s┬╣ mistrzostwa PZKO w mini pi┬│ce no┬┐nej w Trzy├▒cu. Dru┬┐yna i w zesz┬│ym roku reprezentowa┬│a nasze miejscowe ko┬│o w tych mistrzostwach, w kt├│rych jednak nie powiod┬│o si├¬ doj┼ô├Ž do fina┬│├│w, jak w minionych latach. Nasza dru┬┐yna uplasowa┬│a si├¬ w swej grupie na drugim miejsu, co jednak nie wystarczy┬│o na rozgrywki fina┬│owe. Pod koniec lata dla cz┬│onk├│w dru┬┐yny i znajomych zorganizowali┼ômy weekendow┬╣ wycieczk├¬ na po┬│udniowe Morawy. Zwiedzili┼ômy skansen w Stra┬┐nicy a wieczorem posiedzieli┼ômy u lampki wina.
Chcieliby┼ômy r├│wnie┬┐ zaprosi├Ž wszystkich zainteresowanych w pi┬│ce no┬┐nej na nasze treninki, kt├│re odbywaj┬╣ si├¬ w pi┬╣tek o godzinie 18.00 i mo┬┐e ju┬┐ latem nam pomog┬╣ wywalczy├Ž tytu┬│ na mistrzostwach PZKO dla naszego miejscowego ko┬│a.
Du┬┐e podzi├¬kowania nale┬┐┬╣ si├¬ zarz┬╣dowi MK PZKO Sucha G├│rna za ka┬┐doroczne spisanie umowy z gmin┬╣ o wynajmowaniu boiska i sali gimnastycznej. Przedewszystkim jednak chcemy podzi├¬kowa├Ž za sponsorowanie wyjazd├│w na mistrzostwa i pi┬│ki do treninku.