Coœ o Klubie M³odych

Autor: Klub M┬│odych <klub.mlodych(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Klub M┬│odych, Publikowano dnia: 14. 02. 2006

Klub M³odych ma ju¿ d³ugoletni¹ tradycjê. Znajduje siê na poddaszu Domu PZKO w Suchej Górnej. Klub s³u¿y ju¿ kilkadziesi¹t lat do spotkañ m³odzie¿y MK PZKO, którzy spêdzaj¹ w Klubie wolne weekendowe wieczory.
Oczywi┼ôcie by┬│y i s┬╣ tutaj organizowane spotkania by┬│ych cz┬│onk├│w Klubu tzw. "Spotkania Starej Gardy", jak r├│wnie┬┐ r├│┬┐ne wieczorki i spotkania m┬│odzie┬┐owe. W historii Klubu przebieg┬│o ju┬┐ kilka rekonstrukcji lokalu. T├¬ ostatni┬╣ i chyba najbardziej rzeteln┬╣ i uci┬╣┬┐liw┬╣ przeprowadzili jego cz┬│onkowie w 1999 roku. Dosz┬│o w├│wczas do zaizolowania ┼ôcian zewn├¬trznych Klubu jak r├│wnie┬┐ rekonstrukcji wn├¬trza. Tera┼Şniejszy wygl┬╣d Klubu mo┬┐na obejrze├Ž na fotografiach. Podczas rekonstrukcji cz┬│onkowie Klubu odpracowali 1464 godzin roboczych.
W odnowionym Klubie s┬╣ dzi┼ô organizowane najr├│┬┐niejsze uroczysto┼ôci urodzinowe, spotkania itp., nie tylko jego cz┬│onk├│w, poniewa┬┐ istnieje mo┬┐liwo┼ô├Ž wynaj├¬cia klubu. Nie jedna klasa organizuje tutaj wieczorki po┬┐egnalne lub spotkania klasowe. Jest do dyspozycji w pe┬│ni wyposa┬┐ony bar oraz nag┬│o┼ônienie.

Oczywi┼ôcie by┬│y i s┬╣ tutaj organizowane spotkania by┬│ych cz┬│onk├│w Klubu tzw. "Spotkania Starej Gardy", jak r├│wnie┬┐ r├│┬┐ne wieczorki i spotkania m┬│odzie┬┐owe. W historii Klubu przebieg┬│o ju┬┐ kilka rekonstrukcji lokalu. T├¬ ostatni┬╣ i chyba najbardziej rzeteln┬╣ i uci┬╣┬┐liw┬╣ przeprowadzili jego cz┬│onkowie w 1999 roku. Dosz┬│o w├│wczas do zaizolowania ┼ôcian zewn├¬trznych Klubu jak r├│wnie┬┐ rekonstrukcji wn├¬trza. Tera┼Şniejszy wygl┬╣d Klubu mo┬┐na obejrze├Ž na fotografiach. Podczas rekonstrukcji cz┬│onkowie Klubu odpracowali 1464 godzin roboczych.
W odnowionym Klubie s┬╣ dzi┼ô organizowane najr├│┬┐niejsze uroczysto┼ôci urodzinowe, spotkania itp., nie tylko jego cz┬│onk├│w, poniewa┬┐ istnieje mo┬┐liwo┼ô├Ž wynaj├¬cia klubu. Nie jedna klasa organizuje tutaj wieczorki po┬┐egnalne lub spotkania klasowe. Jest do dyspozycji w pe┬│ni wyposa┬┐ony bar oraz nag┬│o┼ônienie.