Pozdrowienia od Zygmunta Czerneka

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Statut i inne dokumenty, Publikowano dnia: 03. 03. 2008

Poniewa┬┐ mgr Zygmunt Czernek, kierownik Domu Ta├▒ca Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Bia┬│ej, nie m├│g┬│ by├Ž obecny na Zebraniu Sprawozdawczym oraz Spotkaniu Noworocznym, wys┬│a┬│ list z podzi├¬kowaniami i ┬┐yczeniami wszystkiego dobrego dla G├│rnosuszan.Strona 1Strona 2Strona 3

Wraz z listem otrzymaliœmy prezent:

12