Repertuar 2009

Autor: Chor Sucha <chor.sucha(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Repertuar 2009, Publikowano dnia: 12. 03. 2009

Repertuar Ch├│ru mieszanego SUCHA na rok 2009

 

Gronie nasze gronie

Ondraszek
Walc Francquis
Bude ve├Ęer
Oda do radoœci
Tacy sami jak my
Polskie kwiaty
Poemat
Ojczyzna ma droga
Po┬┐egnanie
R├│┬┐e po┬│udnia
Modlitwa kap┬│ana
Za jeden kr├ísn├Ż pohled
Pieœñ o Wiœle
Wy beskidzki gronie
D├Čv├Ę├ítko z kolonie
Przyœpiewki cieszyñskie
Gaude Mater
Modlitwa o pok├│j
Abba Ojcze
Ave verum

 

By├Ž bli┬┐ej
Ko┬│ysanka
Bêdziem tu nad brzegiem
Mi┬│osierny Panie
Prowadzimy tu ┬┐ycie tu┬│acze

 

Mieœcino ma³a
Cicha noc
Dziecino s┬│odka
Czas radoœci
Bracia patrzcie jeno
Bóg siê rodzi
Poœpieszcie o wierni
Wi¹zanka kolêd