Komisja Senatu RP z wizyt┬╣ w Suchej G├│rnej

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: Ubieg┬│e akcje, Publikowano dnia: 29. 01. 2010

Fotogaleria - Komisja Senatu RPW pi¹tek 29 stycznia 2010 goœci³a w naszym Domu PZKO delegacja Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem wizyty by³o zapoznanie siê z budynkiem, jak równie¿ z dzia³alnoœci¹ i dorobkiem naszego Ko³a. I po co to wszystko? Otó¿ senatorzy Andrzej Szewiñski oraz Tadeusz Wojciech Skorupa, którym towarzyszy³ prezes ZG PZKO Jan Ry³ko, s¹ cz³onkami komisji Senatu RP rozpatruj¹cej wnioski dofinansowanie dzia³alnoœci organizacji polonijnych poza granicami pañstwa sk³adane do senatu za poœrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.Nasze Ko┬│o w tym roku ubiega si├¬ nie tylko o dofinansowanie dzia┬│alno┼ôci kulturalno-o┼ôwiatowej, ale przygotowano i z┬│o┬┐ono tak┬┐e obszerny projekt inwestycyjny remontu Domu PZKO w Suchej G├│rnej. Gospodarzami spotkania byli Prezes Bronis┬│aw Zyder, wiceprezesi Marian Pilch i Jan Zyder oraz gospodarz Domu PZKO Henryk Ko┼ômider. Zaproszenie na spotkanie przyj┬╣┬│ r├│wnie┬┐ burmistrz naszej gminy Jan Lipner, kt├│ry ch├¬tnie rozmawia┬│ z senatorami na temat wsparcia gminy na rzecz naszego Ko┬│a. Go┼ôcie obejrzeli kilka zdj├¬├Ž z imprez i wyjazd├│w zespo┬│├│w, zapoznali si├¬ ze stanem budynku, przedstawili┼ômy ÔÇ×na miejscu" plan remontu (tak┬┐e zaplanowanego remontu Domu Robotniczego). Mi┬│ym zaskoczeniem dla Pan├│w senator├│w by┬│ zakres dzia┬│alno┼ôci naszego Ko┬│a, ilo┼ô├Ž cz┬│onk├│w oraz poziom wsp├│┬│pracy z innymi organizacjami i gmin┬╣. Ca┬│y projekt i nasz dorobek zosta┬│ oceniony bardzo pozytywnie i z szacunkiem.


Ogl┬╣daj┬╣c zdj├¬cia i obrazy, natkn├¬li si├¬ go┼ôcie r├│wnie┬┐ na obraz pokazuj┬╣cy pomnik ┬»wirki i Wigury. Poniewa┬┐ obaj senatorzy wyrazili ch├¬├Ž odwiedzenia tego miejsca, postanowili┼ômy po obiedzie zaprowadzi├Ž ich na ÔÇ×┬┐wirkowisko". W prawdzie droga ukryta by┬│a pod grub┬╣ warstw┬╣ ┼ôniegu, jednak to nie stanowi┬│o ┬┐adnej przeszkody dla Senatora Skorupy, kt├│ry poszed┬│ obejrze├Ž pomnik.