Den se SUŠANY

Autor: ZPiT SUSZANIE <suszanie(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: ZPiT SUSZANIE, Publikowano dnia: 23. 03. 2012

Máš rád tanec, zpìv, hudbu?
Pokud ANO, pak jsi zván(a) na

Den se SUŠANY

aneb vyzkoušej si být Sušanem

Kdy: úterý 8. kvìtna v 10:00
Kde:
Dùm PZKO v Horní Suché


Co nabízíme:

Co si vzít sebou:

Pøedpokládaný konec v 16:00 hodin.

Z dùvodu zajištìní obìdù žádáme o písemnou pøihlášku na adresu suszanie@pzkosuchagorna.cz do pátku 4. 5. 2012.

 

Mùžete se rovnìž pøihlásit pomocí on-line formuláøe.