ZPiT SUSZANIE - 60 lat istnienia

Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a <info(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: ZPiT SUSZANIE, Publikowano dnia: 22. 04. 2013

Miejsc├│wki stale do nabcia. Szczeg├│┬│y w artykule...

Suszanie obchodz┬╣ 60-cio lecie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich by³ych i aktualnych cz³onków oraz wszystkich sympatyków zespo³u na pierwsz¹ tegoroczn¹ jubileuszow¹ imprezê.

 

Sobota 18.5.2013, godz. 17:00, sala Domu Robotniczego w Suchej G├│rnejNa co mo┬┐na si├¬ cieszy├Ž:

Do tañca i zabawy bêdzie gra³ znany DJ Janusz Gawlas.

 

Uwaga! Sprzeda┬┐ miejsc├│wek ruszy┬│a!

Odbiór miejscówek bêdzie mo¿liwy w Domu PZKO w Suchej Górnej we wtorek 14.5.2013 od 16:00 do 18:00.

 

R├│wnocze┼ônie informujemy, ┬┐e ju┬┐ teraz mo┬┐na zg┬│asza├Ž swoj┬╣ ch├¬├Ž do uczestnictwa w programie podczas listopadowych koncert├│w (9. i 10.11.2013) pod adresem suszanie@pzkosuchagorna.cz.

 

Organizatorzy