Jubileusz 60-lecia zespoĀ³u SUSZANIE

Autor: ZPiT SUSZANIE <suszanie(at)pzkosuchagorna.cz>, Temat: ZPiT SUSZANIE, Publikowano dnia: 16. 10. 2013

Klikni by otworzyƦ plik

Plan sali z wyznaczeniem wolnych miejsc:

09.11.2013 - Dom Robotniczy, Sucha GĆ³rna

10.11.2013 - Teatr CieszyƱski, Czeski Cieszyn