Logo PZKO

Miejscowe Ko≥o PZKO

Sucha Gůrna
Witamy w NiedzielÍ, 14 lipca 2024, 04:16

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha Górna
ul. Centrum 235
735 35 Horní Suchá

Czech Republic

I√ą 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
I úmiech moŅe byś niekiedy naukĻ. (I. Krasicki)

Iloúś pokazanych artyku≥ůw: 15 (z 16 ≥Ļcznie znalezionych)

|0-15|15-16|
Zarz¬Ļd MK

Sk¬≥ad Zarz¬Ļdu Ko¬≥a na lata 2015-2016

Publikowano dnia 20. 01. 2015 (5 przeczytaŮ)

Jan Zyder, Mgr.Prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing.wiceprezes
Marek KriŇ°wiceprezes ds. kultury
Edward Rychlik, Mgr.wiceprezes ds. wsp√≥¬≥pracy z Polsk¬Ļ
Halina ¬Įy¬≥askarbnik
Marcela Tomansekretarz, zastêpca skarbnika
Siwek Gra¬Ņyna, Mgr.protokolant, zast√™pca sekretarza
Anna Kru¬Ņelkierownik Domu PZKO
W³adys³aw Czendlikkierownik rejonowych
Janina Rzymanmetrykarz
Bogumi³a Przeczek, Mgr.kronikarz,prawy prasowe
Jakub Toman, Mgr.animator imprez, administrator witryny
Marian Buraanimator imprez, administrator witryny
Brigita KriŇ°logistyk Ko¬≥a
Adam Wróbelprojekty
Bronis³aw Zyderprojekty
Eugenia Kaòa, Mgr.kierownik Klubu Kobiet
Krystyna FajaChór Mieszany Sucha - kierownik organizacyjny
Barbara MraènaZPiT Suszanie
Kamil WróbelKlub Sportowy
Roman MraènaKlub M³odych
Pawe³ TomiczekChórek
Leszek BuchtaKlub Ch³opa
Jadwiga Makówkawspó³praca z PSP i przedszkolem
Bronis³aw Fajagospodarz
Jerzy Kwiczalagospodarz
Bohdan Firla, Ing.gospodarz
Marek Szostokgospodarz

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Sk³ad Komisji Rewizyjnej na lata 2015-2016

Publikowano dnia 20. 01. 2015 (1 przeczytaŮ)

Edward Polok, Ing.Przewodnicz¬Ļcy KR
Halina TomaszCz³onek KR
Janina SzczerbaCz³onek KR

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Sk¬≥ad zarz¬Ļdu Ko¬≥a PZKO w roku 2014

Publikowano dnia 13. 03. 2014 (139 przeczytaŮ)

Bronis³aw ZyderPrezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing.wiceprezes
Marek KriŇ°wiceprezes ds. kultury
Edward Rychlik, mgrwiceprezes ds. wsp√≥¬≥pracy z Polsk¬Ļ
Halina ¬Įy¬≥askarbnik
Lucyna Zydersekretarz
Marcela Tomanzastêpca skarbnika
Halina Tomaszprotokolant, zastêpca sekretarza
Anna Kru¬Ņelkierownik Domu PZKO
Henryk KoŇďmiderzast√™pca kierownika Domu PZKO
W³adys³aw Czendlikkierownik rejonowych
Janina Rzymanmetrykarz
Bogumi³a Przeczek, mgrkronikarz,prawy prasowe
Jakub Toman, mgranimator imprez, administrator witryny
Brigita KriŇ°logistyk Ko¬≥a
Eugenia Kaòa, mgrkierownik Klubu Kobiet
Krystyna FajaChór Mieszany Sucha - kierownik organizacyjny
Barbara MraènaZPiT Suszanie
Kamil WróbelKlub Sportowy
Marek Bajger, bc.Klub M³odych
Roman MraènaKlub M³odych
Pawe³ TomiczekChórek
Jadwiga Makówkawspó³praca z PSP i przedszkolem
Bronis³aw Fajagospodarz
Leszek Buchtagospodarz
Jerzy Kwiczalagospodarz
Bohdan Firla, Ing.gospodarz
Marian Buragospodarz

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Rejonowi 2013-2014

Publikowano dnia 12. 12. 2013 (2 przeczytaŮ)

RejonowyUmiejscowienie rejonu
Romuald Reliul. GrabovŇ°√®ok, √ątvercov√°, Rekultiva√®n√≠, N√°hradn√≠, P√ł√≠m√°
Marta Bajgerul. 6. srpna, Trojanovská, Lesní, Náhradní, U Prodejny
Teresa Tomaszul. Na Koutech, Volonterská, Lesní
Marta Wawrzyczekul. Tìrlická od lasu po tory kolejowe (po lewej stronie)
Ilona Kuczeraul. Tìrlická od lasu po tory kolejowe (po prawej stronie)
W³adys³aw Czendlikul. Tìrlická od torów do centrum (po prawej stronie)
Halina Klimasul. U Zast√°vky, Lipov√°, P√¨Ň°√≠, cz√™Ňď√¶ ul. T√¨rlick√° w centrum
Anna KruŇĺelul. T√¨rlick√° od tor√≥w do centrum (po lewej stronie) po 6. srpna
W¬≥adys¬≥aw SiudaCentrum od ul. T√¨rlick√© po Stonavskou, √ąern√° cesta
Halina Szegecsul. Stonavská od centrum po Stonawê i Olbrachcice
Ma¬≥gorzata Kubj√°tul. 6. srpna od tor√≥w po centrum oraz fi√Īskie domki naprzeciw cmentarza
Ing. Lech Mak√≥wkaul. HornosuŇ°sk√° po prawej stronie, Kuncovka, cz√™Ňď√¶ T√¨rlick√°
Marta Wr√≥belul. HornosuŇ°sk√° po lewej stronie, R√°mov√°, U Vodojemu, Zelen√°
W³adys³aw Czendlikrejon pozamiejscowy: Czeski Cieszyn, Olbrachcice, Cierlicko, Hawierzów, Karwina

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Sk¬≥ad Zarz¬Ļdu 2013-2014

Publikowano dnia 16. 01. 2013 (2 przeczytaŮ)

Bronis³aw ZyderPrezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing.wiceprezes
Marek KriŇ°wiceprezes ds. kultury
Edward Rychlik, mgrwiceprezes ds. wsp√≥¬≥pracy z Polsk¬Ļ
Halina ¬Įy¬≥askarbnik
Lucyna Zydersekretarz
Marcela Tomanzastêpca skarbnika
Halina Tomaszprotokolant, zastêpca sekretarza
W³adys³aw Pilchkierownik Domu PZKO
Henryk KoŇďmiderzast√™pca kierownika Domu PZKO
W³adys³aw Czendlikkierownik rejonowych
Janina Rzymanmetrykarz
Bogumi³a Przeczek, mgrkronikarz,prawy prasowe
Jakub Toman, mgranimator imprez, administrator witryny
Brigita KriŇ°logistyk Ko¬≥a
Eugenia Kaòa, mgrkierownik Klubu Kobiet
Anna KiszkaChór Mieszany Sucha
Barbara MraènaZPiT Suszanie
Kamil WróbelKlub Sportowy
Marek Bajger, bc.Klub M³odych
Pawe³ TomiczekChórek
Jadwiga Makówkawspó³praca z PSP i przedszkolem
Bronis³aw Fajagospodarz
Leszek Buchtagospodarz
Jerzy Kwiczalagospodarz
Bohdan Firla, Ing.gospodarz
Marian Buragospodarz

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Komisja Rewizyjna 2013-2014

Publikowano dnia 16. 01. 2013 (0 przeczytaŮ)

Edward Polok, Ing.Przewodnicz¬Ļcy KR
Marek Chlup, Ing.Cz³onek KR
Janina SzczerbaCz³onek KR

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Sk¬≥ad zarz¬Ļdu 2011-2012

Publikowano dnia 25. 05. 2011 (1 przeczytaŮ)

Jan Zyder, mgr Prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. 1. wiceprezes
Bronis³aw Zyder 2. wiceprezes
Edward Rychlik, mgr wiceprezes do wsp√≥¬≥pracy z Polsk¬Ļ
Halina ¬Įy¬≥a skarbnik
Marcela Bura sekretarz
Halina Tomasz protokolant, zastêpca sekretarza
W³adys³aw Pilch kierownik Domu PZKO
Henryk KoŇďmider zast√™pca kierownika Domu PZKO
W³adys³aw Czendlik kierownik rejonowych
Janina Rzyman metrykarz
Bogumi³a Przeczek, mgr kronikarz
Marek KriŇ° animator imprez
Jakub Toman, mgr zastêpca animatora imprez
Brigita KriŇ° logistyk Ko¬≥a
Eugenia Kaòa, mgr kierownik Klubu Kobiet
Marta Nedìla Klub Kobiet
Anna Kiszka Chór Mieszany Sucha
Barbara Mraèna ZPiT Suszanie
Kamil Wróbel Klub Sportowy
Marek Bajger, bc. Klub M³odych
Jadwiga Makówka wspó³praca z PSP i przedszkolem
Bronis³aw Faja gospodarz
Leszek Buchta gospodarz
Erwin Mikula gospodarz
Jerzy Kwiczala gospodarz
Pawe¬≥ Tomiczek cz¬≥onek zarz¬Ļdu
Bohdan Firla, Ing. cz¬≥onek zarz¬Ļdu
Marian Bura cz¬≥onek zarz¬Ļdu

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Komisja Rewizyjna 2011-2012

Publikowano dnia 25. 05. 2011 (1 przeczytaŮ)

Edward Polok, Ing. przewodnicz¬Ļcy
Marek Chlup, Ing. cz³onek
Janina Szczerba cz³onek

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Rejonowi 2011-2012

Publikowano dnia 25. 05. 2011 (1 przeczytaŮ)

Rejonowy Umiejscowienie rejonu
Romuald Reli ul. GrabovŇ°√®ok, √ątvercov√°, Rekultiva√®n√≠, N√°hradn√≠, P√ł√≠m√°
Marta Bajger ul. 6. srpna, Trojanovská, Lesní, Náhradní, U Prodejny
Teresa Tomasz ul. Na Koutech, Volonterská, Lesní
W¬≥adys¬≥awa GaŇď ul. T√¨rlick√° od lasu po tory kolejowe (po lewej stronie)
Ilona Kuczera ul. Tìrlická od lasu po tory kolejowe (po prawej stronie)
W³adys³aw Czendlik ul. Tìrlická od torów do centrum (po prawej stronie)
Halina Klimas ul. U Zast√°vky, Lipov√°, P√¨Ň°√≠, cz√™Ňď√¶ ul. T√¨rlick√° w centrum
Anna KruŇĺel ul. T√¨rlick√° od tor√≥w do centrum (po lewej stronie) po 6. srpna
W¬≥adys¬≥aw Siuda Centrum od ul. T√¨rlick√© po Stonavskou, √ąern√° cesta
Halina Szegecs ul. Stonavská od centrum po Stonawê i Olbrachcice
Ma¬≥gorzata Kubj√°t ul. 6. srpna od tor√≥w po centrum oraz fi√Īskie domki naprzeciw cmentarza
Ing. Lech Mak√≥wka ul. HornosuŇ°sk√° po prawej stronie, Kuncovka, cz√™Ňď√¶ T√¨rlick√°
Marta Wr√≥bel ul. HornosuŇ°sk√° po lewej stronie, R√°mov√°, U Vodojemu, Zelen√°
W³adys³aw Czendlik rejon pozamiejscowy: Czeski Cieszyn, Olbrachcice, Cierlicko, Hawierzów, Karwina

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Sk¬≥ad zarz¬Ļdu 2009-2010

Publikowano dnia 10. 03. 2009 (4 przeczytaŮ)

Bronis³aw Zyder Prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. 1. wiceprezes
Jan Zyder, mgr 2. wiceprezes
Edward Rychlik, mgr wspó³praca z BCK
Halina ¬Įy¬≥a skarbnik
Edward Polok, Ing. zastêpca skarbnika
Barbara Wieser sekretarz
Halina Tomasz zastêpca sekretarza
Henryk KoŇďmider kierownik Domu PZKO
W³adys³aw Siuda zastêpca kierownika Domu PZKO
W³adys³aw Czendlik kierownik rejonowych
Janina Rzyman metrykarz
Aurelia Gamrot protokolant
Bogumi³a Przeczek, mgr kronikarz
Eugenia Kaòa, mgr kierownik Klubu Kobiet
Marta Nedìle Klub Kobiet
Anna Kiszka Chór Mieszany Sucha
Barbara Mraèna ZPiT Suszanie
Kamil Wróbel Klub Sportowy
Micha³ Weiser Klub M³odych
Jadwiga Makówka Wspó³praca z PSP i przedszkolem
Bronis³aw Faja gospodarz
Leszek Buchta gospodarz
Erwin Mikula gospodarz
Jerzy Kwiczala gospodarz
Pawe³ Tomiczek gospodarz
Jakub Toman cz¬≥onek zarz¬Ļdu
Marcela Bura cz¬≥onek zarz¬Ļdu
Gra¬Ņyna Szynder cz¬≥onek zarz¬Ļdu

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Komisja Rewizyjna 2009-2010

Publikowano dnia 10. 03. 2009 (3 przeczytaŮ)

Marek Chlup, Ing. przewodnicz¬Ļcy
Eugeniusz Faja cz³onek
Janina Szczerba cz³onek

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Rejonowi 2009-2010

Publikowano dnia 10. 03. 2009 (3 przeczytaŮ)

RejonowyUmiejscowienie rejonu
Helena AdamecPodo³kowice
Marta BajgerPodo¬≥kowice, K¬Ļty
J√≥zef BajgerK¬Ļty
W¬≥adys¬≥awa GaŇďK¬Ļty + T√¨rlick√° po lewej stronie po koleje
Ilona KuczeraTìrlická po prawej stronie po koleke
W¬≥adys¬≥aw CzendlikS√≠dliŇ°t√¨, Chrost, od Brig√°dnick√© po P√¨Ň°√≠
Anna KruŇĺelChalupnick√°, T√¨rlick√° od koleji po prawej stronie do centrum,
6. srpna, ҆ikm√°, Dvojit√°, Dr√°Ňĺn√≠
W³adys³aw SiudaCentrum od Tìrlické po Stonavskou
Halina SzegecsStonavská, Konèinovka, dalej na Stonawe
Gretka KubiatFi√Īskie domki naprzeciw cmentarza
Ing. Leszek Mak√≥wkaT√¨rlick√°, HornosuŇ°sk√°, Hlubok√°, Koncovka
Marta Wr√≥belHornosuŇ°sk√°, R√°mov√°, U Vodojemu

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Sk¬≥ad zarz¬Ļdu 2007-2008

Publikowano dnia 09. 02. 2008 (15 przeczytaŮ)

Bronis³aw ZyderEdward RychlikMarian PilchEdward Polok

Bronis³aw Zyder

prezes Ko³a

mgr Edward Rychlik

wiceprezes Ko³a

Ing. Marian Pilch

wiceprezes Ko³a

mgr Edward Polok

skarbnik

    
Janina SzczerbaBarbara WeiserHalina TomaszHenryk KoŇďmider

Janina Szczerba

zastêpca skarbnika

Barbara Weiser

sekretarz

Halina Tomasz

zastêpca sekretarza

Henryk KoŇďmider

kierownik Domu PZKO

    
W¬≥adys¬≥aw SiudaW¬≥adys¬≥aw CzendlikFryderyk WoŇłnicaAlfred Lotter

W³adys³aw Siuda

zastêpca kierownika Domu PZKO

W³adys³aw Czendlik

kierownik rejonowych

Fryderyk WoŇłnica

zastêpca kierownika rejonowych

Alfred Lotter

metrykarz

    
Aurelia GamrotEugenia KaòaMarta NedìlaAnna Sztalmach

Aurelia Gamrot

kronikarz, protokolant

mgr Eugenia Kaòa

przewodnicz¬Ļca Klubu Kobiet

Marta Nedìla

Klub Kobiet

Anna Sztalmach

gospodyni

    
Jadwiga MakówkaAnna KiszkaBarbara MraènaKamil Wróbel

Jadwiga Makówka

wspó³praca z PSP Sucha Górna

Anna Kiszka

dyrygent Chóru Sucha

Barbara Mraèna

kierownik ZPiT Suszanie

Kamil Wróbel

Klub Sportowy

    
Micha³ WeiserErwin Miku³aBronis³aw FajaErwin £ukesz

Micha³ Weiser

Klub M³odych

Erwin Miku³a

gospodarz

Bronis³aw Faja

gospodarz

Erwin £ukesz

gospodarz

    
Leszek BuchtaJerzy KwiczalaPawe³ TomiczekJan Zyder

Leszek Buchta

gospodarz

Jerzy Kwiczala

gospodarz

Pawe³ Tomiczek

gospodarz

mgr Jan Zyder

cz¬≥onek zarz¬Ļdu

    
Jakub Toman   

Jakub Toman

cz¬≥onek zarz¬Ļdu

   

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Komisja Rewizyjna 2007-2008

Publikowano dnia 09. 02. 2008 (2 przeczytaŮ)

Marek ChlupEugeniusz FajaHalina ¬Įy¬≥a

Ing. Marek Chlup

przewodnicz¬Ļcy

Eugeniusz Faja

cz³onek

Halina ¬Įy¬≥a

cz³onek


| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
Zarz¬Ļd MK

Rejonowi

Publikowano dnia 09. 02. 2008 (7 przeczytaŮ)

Marta Wr√≥belHelena AdamecAnna KruŇĺelMarta Bajger
Marta Wr√≥belHelena AdamecAnna KruŇĺelMarta Bajger
    
W¬≥adys¬≥awa GaŇďLeszek Mak√≥wkaIlona KuczeraHalina Szegecs
W¬≥adys¬≥awa GaŇďIng. Leszek
Makówka
Ilona KuczeraHalina Szegecs
    
 Gretka KubiatJózef Bajger 
 Gretka KubiatJózef Bajger 

| Autor: Zarz¬Ļd Ko¬≥a | InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek
|0-15|15-16|

Imieniny obchodz¬Ļ

w Polsce:
Bonawentura, Kamil, Marcelina

w Czechach: KarolŪna

AktualnoŇďci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyŇďwietlona witryna jest dost√™pna jako archiwum wczeŇďniej wyŇďwietlanych informacji.
W≥oŅone: 10.01.2016

Skupina »EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomocĻ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty