Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Czwartek, 13 czerwca 2024, 22:18

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Najlepiej cz│owiek prosi, gdy dziŕkuje. (S.Wyszy˝ski)

IloťŠ pokazanych artyku│ˇw: 15 (z 54 │╣cznie znalezionych)

Ubieg┬│e akcje

Babskie œwiêto w Suchej Górnej

Publikowano dnia 22. 03. 2015 (1285 przeczyta˝)
Umiej├¬tno┼ôci pan├│w g├│rnosuskiego ko┬│a PZKO znane s┬╣ od dawna. Wiedz┬╣ o tym panie, kt├│re podczas ka┬┐dej imprezy, / a w Suchej ich niema┬│o / mog┬╣ liczy├Ž na m├¬sk┬╣ pomoc. Ale jest taki dzie├▒, w kt├│rym panowie wyr├¬czaj┬╣ panie we wszystkim. To ┼ĺwi├¬to Kobiet. Owiane do ko├▒ca tajemnic┬╣ zgromadzi┬│o w sobot├¬ 14 marca ponad 40 pa├▒.
Ubieg┬│e akcje

Po 4. Turnieju Tenisa Sto┬│owego w Suchej G├│rnej

Publikowano dnia 07. 12. 2014 (1233 przeczyta˝)

Rekordowy udzia┬│ zanotowali organizatorzy 4. G├│rnosuskiego Turnieju Tenisa Sto┬│owego, kt├│ry odby┬│ si├¬ w ostatni┬╣ niedziel├¬ w miejscowej hali sportowej, bowiem na starcie zjawi┬│o si├¬ a┬┐ 43 zawodnik├│w. Opr├│cz miejscowych zapale├▒c├│w ma┬│ej pi┬│eczki, przybyli oni z Hawierzowa, B┬│├¬dowic, Karwiny, Olbrachcic, Cierlicka, Cieszyna, Mistrzowic, Or┬│owej- Lutyni i Vl├Ęovic.

Ubieg┬│e akcje

Wykopki z now┬╣ p┬│yt┬╣

Publikowano dnia 05. 11. 2014 (1129 przeczyta˝)

┼ĺwi├¬to ziemniaka w Suchej G├│rnej co roku odbywa si├¬ w wype┬│nionej po brzegi sali Domu Robotniczego. Nie inaczej by┬│o w sobot├¬. ÔÇ×Wykopki" zorganizowane przez Miejscowe Ko┬│o Polskiego Zwi┬╣zku Kulturalno -O┼ôwiatowego po┬│┬╣czone by┬│y z promocj┬╣ nowej p┬│yty ÔÇ×Ch├│rku" i kapeli ÔÇ×┼ámyk├▓a".

Ubieg┬│e akcje

Nasze spotkanie z histori┬╣ Dolnego ┼ĺl┬╣ska

Publikowano dnia 24. 06. 2014 (1090 przeczyta˝)

Cel, który przyœwieca jednodniowym wycieczkom naszego Ko³a od lat posiada ten sam mianownik.
To poznanie niedalekiej okolicy z dojazdem w granicach 2-3 godzin, poszerzenie horyzontu poznawczego ze skal¹ trudnoœci dla zró¿nicowanej wiekowo grupy, ale te¿ prze¿ycie po¿ytecznego relaksu w swojskim gronie, ponownie zasilonym grupk¹ pezetkaowców z Olbrachcic.

Ubieg┬│e akcje

Bez szko┬│y nie by┬│oby spotka├▒ absolwent├│w

Publikowano dnia 05. 06. 2014 (1195 przeczyta˝)

Fotogaleria -  Spotkanie absolwent├│w 2014

Zapraszamy do obejrzenia kilku fotografii ze Spotkania absolwent├│w.

 

Dwa lata temu, kiedy zosta³o zorganizowane po raz pierwszy, œwiêtowa³o sukces. W sobotê 24 maja 2014 roku Spotkanie Absolwentów górnosuskiej Polskiej Szko³y Podstawowej mia³o swoj¹ powtórkê. Równie udan¹, tyle ¿e w nieco innym sk³adzie.

 

 

 

 

Ubieg┬│e akcje

Odpust 2014 - fotogaleria

Publikowano dnia 05. 06. 2014 (0 przeczyta˝)

Fotogaleria -  Odpust 2014

Zapraszamy do obejrzenia kilku fotografii z Odpustu.

 

 

 

 


Ubieg┬│e akcje

"Lotnicze echa Zaolzia"

Publikowano dnia 23. 04. 2014 (1102 przeczyta˝)

Fotogaleria -  Lotnicze echa ZaolziaNie ka┬┐demu uda si├¬ zrealizowa├Ž swe dzieci├¬ce marzenia. ┬»ycie zazwyczaj weryfikuje je w zasadniczy spos├│b. Ale spe┬│nieni czuj┬╣ si├¬ szcz├¬┼ôliwi. Pochodz┬╣cy z Suchej G├│rnej in┬┐. Tadeusz Wala , as lotnictwa szybowcowego i konstruktor na pewno do nich nale┬┐y.
Przyj┬╣┬│ on zaproszenie pan├│w z Klubu Ch┬│opa przy MK PZKO w Suchej G├│rnej, by opowiedzie├Ž histori├¬ swej pasji, a r├│wnocze┼ônie, przy okazji porozmawia├Ž ze znajomymi.

Ubieg┬│e akcje

W dniu ┼ĺwi├¬ta Kobiet

Publikowano dnia 16. 03. 2014 (1073 przeczyta˝)

Fotogaleria -  W dniu ┼ĺwi├¬ta Kobiet┼ĺwi├¬to Kobiet nadal budzi emocje. Niekt├│rzy przypisuj┬╣ mu okazjonaln┬╣ pomp├¬ i sztandarowo┼ô├Ž, inni traktuj┬╣ je jako wyraz symbolicznej podzi├¬ki. Nasze Ko┬│o do tych drugich nale┬┐y.

Ubieg┬│e akcje

Zdjêcia z Balu PZKO 2014

Publikowano dnia 04. 03. 2014 (1 przeczyta˝)

Fotogaleria -  Bal PZKO 2014

 

 

 

 


Ubieg┬│e akcje

Po zebraniu sprawozdawczym MK PZKO

Publikowano dnia 15. 02. 2014 (1 przeczyta˝)

Fotogaleria -  Zebranie Sprawozdawcze 2014

 

W niedziel├¬ 12 stycznia jedno z najwi├¬kszych, bo licz┬╣ce 483 cz┬│onk├│w ko┬│o PZKO w Suchej G├│rnej podsumowa┬│o rok sprawozdawczy. Zape┬│niona do ostatniego miejsca ┼ôwietlica przywita┬│a go┼ôci w osobach przewodnicz┬╣cego ZG PZKO Jana Ry┬│ki, wicew├│jta gminy Josefa ┼Żerd├şka, dyrektora miejscowej szko┬│y Bohdana Prymusa, przedstawicieli przedszkola i Macierzy Szkolnej.Wys┬│ucha┬│a te┬┐ kr├│tkiego programu w wykonaniu ch├│ru ,,Sucha".

 

 


Ubieg┬│e akcje

Turniej tenisa sto³owego w Suchej Górnej obrós³ w tradycjê

Publikowano dnia 08. 12. 2013 (1308 przeczyta˝)

Fotogaleria - Turniej Tenisa Sto┬│owego 2013

Ju¿ po raz trzeci w ostatni¹ niedzielê (1 grudnia) spotkali siê w hali sportowej w Suchej Górnej zwolennicy ma³ej celuloidowej pi³eczki. Turniej tenisa sto³owego jest przedsiêwziêciem, które od trzech lat poszerza spektrum propozycji górnosuskiego Ko³a PZKO. O tym, ¿e wszed³ w tradycjê, œwiadczy fakt, ¿e na starcie zjawi³o siê a¿ 34 zawodników.

Ubieg┬│e akcje

Peru nieznane -poznane

Publikowano dnia 18. 11. 2013 (1013 przeczyta˝)

Nie ka┬┐dy ma okazj├¬ zwiedzi├Ž odleg┬│e kraje. Niekt├│rzy s┬╣ zdania ,┬┐e telewizja potrafi zaprowadzi├Ž nas dok┬╣dkolwiek . To prawda, ale uczestnicy prelekcji Wandy i Leszka Palowskich, kt├│ra odby┬│a si├¬ 7 listopada w Domu PZKO na pewno w tej kwestii zmienili zdanie. Bo ┬┐aden galopuj┬╣cy reporta┬┐ nie zast┬╣pi ┬┐ywego s┬│owa.

Ubieg┬│e akcje

Gulasz Fest w Suchej G├│rnej to powr├│t do tradycji w nowej szacie

Publikowano dnia 05. 09. 2013 (1683 przeczyta˝)

Wœród bogatej oferty imprez górnosuskiego ko³a PZKO od kilku lat zabrak³o tradycyjnych niegdyœ festynów. Pogarszaj¹cy siê stan zaplecza Domu PZKO i Domu Robotniczego, a potem ich rekonstrukcja uniemo¿liwi³y organizacjê tej polularnej niegdyœ plenerowej imprezy. W tym roku powrócono do niej ponownie, zmieniaj¹c jednak nieco jej charakter. Remiza stra¿acka usytuowana w samym centrum piêknie odnowionej gminy okaza³a siê w to ostatnie wakacyjne sobotnie popo³udnie najw³aœciwszym miejscem staro-nowego przedsiêwziêcia.

Ubieg┬│e akcje

O wycieczce MK PZKO

Publikowano dnia 24. 06. 2013 (1585 przeczyta˝)

Fotogaleria -  Wycieczka MK PZKO

Wycieczki MK PZKO maj┬╣ d┬│ugoletni┬╣ tradycj├¬ i co roku znajdujemy je w planie zarz┬╣du Ko┬│a. Od lat organizacj┬╣ wycieczek zajmuje si├¬ pan Alfred Lotter, kiedy┼ô cz┬│onek zarz┬╣du, dzi┼ô cz┬│onek. W tym roku by┬│a to ju┬┐ czternasta wycieczka. I jak zawsze bardzo udana i ciekawa. Pan Lotter nim zaproponuje cz┬│onkom program wycieczki, to najpierw sam wybiera si├¬ w miejsca, kt├│re mamy zwiedzi├Ž. 8 czerwca o godz. 6,45 zebra┬│o si├¬ przed Domem PZKO ponad czterdziestu wycieczkowicz├│w. Nie wszyscy jednak byli cz┬│onkami naszego Ko┬│a. Pojechali ch├¬tni z s┬╣siedniego Ko┬│a w Olbrachcicach, niekt├│rzy systematycznie je┬┐d┬┐┬╣ z nami, a inni na pewno z ciekawo┼ôci, poniewa┬┐ tematyka wycieczek jest zawsze interesuj┬╣ca i niepowtarzalna.

Ubieg┬│e akcje

G├│rnosuski bilans w roku jubileuszowym

Publikowano dnia 21. 01. 2013 (1547 przeczyta˝)

Sporo os├│b zebra┬│o si├¬ w ostatni┬╣ niedziel├¬ (13.1.) w domu PZKO, by wzi┬╣├Ž udzia┬│ w Walnym Zebraniu ko┬│a. Nie zabrak┬│o te┬┐ na nim przedstawicieli gminy, szko┬│y i przedszkola. Zebranie tradycyjnie zagai┬│y przedszkolaki. Wierszyki i piosenki w ich wykonaniu zawsze wnios┬╣ sympatyczn┬╣ atmosfer├¬.

Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Antoni, Lucjan, Gracja

w Czechach: AntonÝn

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty