Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Niedzielŕ, 14 lipca 2024, 04:23

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
I ťmiech mo┐e byŠ niekiedy nauk╣. (I. Krasicki)

IloťŠ pokazanych artyku│ˇw: 15 (z 52 │╣cznie znalezionych)

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Z ,,Suszanami" przez œwiat

Publikowano dnia 20. 11. 2014 (1290 przeczyta˝)

Kiedy mija festiwalowe lato znamionuj┬╣ce dla ,,Suszan" ┬┐ycie na walizkach, czas pomy┼ôle├Ž o rodzimej publiczno┼ôci. Poszerzaj┬╣ca si├¬ ci┬╣gle rzesza by┬│ych tancerzy, ale i liczne grono sympatyk├│w nie mog┬╣ pomin┬╣├Ž okazji wpisanej co dwa lata w kalendarz wydarze├▒ zespo┬│u. To ,,Ma┬│a Czarna", impreza, kt├│ra wbrew swej nazwie i skromnym pocz┬╣tkom przerodzi┬│a si├¬ w wielkie susza├▒skie ┼ôwi├¬to. Dobrze, ┬┐e sala Domu Robotniczego przed czasem nabra┬│a szerszych rozmiar├│w, bo tylko taka mog┬│a w sobot├¬ 8 listopada pomie┼ôci├Ž wszystkich zainteresowanych t┬╣ ,,ma┬│┬╣" z nazwy imprez┬╣.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

"Bogaty i udany sezon folklorystyczny 2014 Suszan"

Publikowano dnia 16. 09. 2014 (1151 przeczyta˝)

Fotogaleria - Suszanie - sezon folklorystyczny 2014W pierwszym p├│┬│roczu czeka┬│o Suszan bardzo du┬┐o pracy, trzeba by┬│o najnowsz┬╣ grup├¬ tancerzy szybko podszkoli├Ž a tych najzdolniejszych w┬│┬╣czy├Ž do programu. Sezon folklorystyczny w tym roku by┬│ bardzo bogaty i pomy┼ôlny dla Suszan.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Wr├│cili pe┬│ni wra┬┐e├▒

Publikowano dnia 04. 08. 2014 (1246 przeczyta˝)

Wczoraj (30 lipca) z Rzeszowa wr├│ci┬│y dwa nasze zespo┬│y: "Olza" i "Suszanie", kt├│re reprezentowa┬│y nasz region na XVI ┼ĺwiatowym Festiwalu Polonijnych Zespo┬│├│w Folklorystycznych.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Suszanie i sezon karnawa┬│owy 2014

Publikowano dnia 16. 02. 2014 (1234 przeczyta˝)

Fotogaleria - Suszanie w karnawale 2014

Sezon karnawa┬│owy w roku 2014 ko├▒czy si├¬ dopiero na pocz┬╣tku marca, czyli jest bardzo d┬│ugi, ale w lutym wypad┬│y wakacje w by┬│ym powiecie karwi├▒skim i frydecko-misteckim, wi├¬c w tych terminach bale raczej nie s┬╣ organizowane. Dla Suszan jest sezon karnawa┬│owy okresem wzmo┬┐onej dzia┬│alno┼ôci, zw┬│aszcza dla tych, kt├│rzy zdecydowali si├¬ ta├▒czy├Ž program ÔÇ×balowy".

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

ÔÇ×SuszanieÔÇť ta├▒cz┬╣ ju┬┐ 60 lat

Publikowano dnia 18. 11. 2013 (1329 przeczyta˝)

Fotogaleria - Koncert y okazji 60-cio lecia "Suszan" - sobota 9.11.2013

To by³o prawdziwe œwiêto. Dla zespo³u, jego kapeli, by³ych tancerzy i ponad szeœciusetosobowej widowni, która uczestniczy³a w koncertach przygotowanych z okazji 60. urodzin Jubilata.

 

 

 

Fotogaleria - Koncert y okazji 60-cio lecia "Suszan" - niedziela 10.11.2013

 

 

 

 

 

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

┬╗Suszanie┬ź postawili na folklor

Publikowano dnia 18. 11. 2013 (1152 przeczyta˝)

Od sze┼ô├Ždziesi├¬ciu lat polska m┬│odzie┬┐ w Suchej G├│rnej chodzi do ÔÇ×ta├▒c├│w", do ÔÇ×zespo┬│u", do ÔÇ×Suszan". Od 1953 roku kolejne pokolenia m┬│odych tworz┬╣ histori├¬ zespo┬│u tanecznego, kt├│ry jest zar├│wno wizyt├│wk┬╣ Miejscowego Ko┬│a PZKO oraz gminy Sucha G├│rna, jak i czym┼ô w rodzaju wsp├│lnoty. Kiedy pytam Luck├¬ Zotyk├¬, co trzyma j┬╣ w zespole, odpowiada: - Ludzie. Dopiero po chwili zastanowienia dodaje: - No i taniec te┬┐, oczywi┼ôcie.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Majowe spotkanie z zabaw┬╣ z okazji 60-lecia Suszan

Publikowano dnia 11. 07. 2013 (1694 przeczyta˝)

Fotogaleria - Majowe spotkanie z zabaw┬╣ z okazji 60-lecia Suszan

Pierwsz┬╣ jubileuszow┬╣ imprez├¬ maj┬╣ Suszanie ju┬┐ za sob┬╣. Na spotkaniu z zabaw┬╣ w sobot├¬ 18.5.2013 zebra┬│o si├¬ oko┬│o 130 by┬│ych i aktualnych cz┬│onk├│w oraz sympatyk├│w zespo┬│u, by wsp├│lnie zawspomina├Ž przy ogl┬╣daniu zdj├¬├Ž i kronik, zabawi├Ž si├¬ przy muzyce DJ Janusza Gawlasa z Bielska - Bia┬│ej, poogl┬╣da├Ž program "na weso┬│o" w wykonaniu aktualnych tancerzy oraz ewentualnie co┼ô kupi├Ž w ramach aukcji przedmiot├│w zwi┬╣zanych z zespo┬│em. Kto by┬│, na pewno nie ┬┐a┬│owa┬│.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Suszanie i Zorro w Karnawale 2013

Publikowano dnia 21. 01. 2013 (1545 przeczyta˝)

Fotogaleria - Suszanie i Zorro w Karnawale 2013Karnawa┬│ w roku 2013 jest bardzo kr├│tki, Suszanie na brak wyst├¬p├│w z programem ÔÇ×balowym" jednak nie mog┬╣ narzeka├Ž. Wszystko zacz├¬┬│o si├¬ przygotowaniami programu od ko├▒ca listopada ubieg┬│ego roku a wynikiem jest wy├Žwiczenie 2 wi┬╣zanek tanecznych. Ch├¬├Ž zata├▒czenia na balach tym razem okaza┬│o 7 ch┬│opc├│w i 8 dziewczyn, niestety jedna z dziewczyn z powodu choroby musia┬│a w trakcie ├Žwiczenia programu zrezygnowa├Ž. Uk┬│ad pierwszej cz├¬┼ôci by┬│ zrobiony na 5 par a jest to wi┬╣zanka sk┬│adaj┬╣ca si├¬ z dw├│ch ta├▒c├│w standartowych tanga i quickstepu.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

ÔÇ×Suszanie" podbili Toskani├¬

Publikowano dnia 05. 10. 2012 (1607 przeczyta˝)

Fotogaleria - ÔÇ×Suszanie" podbili Toskani├¬W dniach od 12 do 17 wrze┼ônia zesp├│┬│ ÔÇ×Suszanie" z Suchej G├│rnej zaliczy┬│ wypoczynkowo-festiwalowy wyjazd do p├│┬│nocno-wschodniej Toskanii. Celem w┬│oskiej eskapady by┬│ g┬│├│wnie udzia┬│ w Mi├¬dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym ÔÇ×Tirrenia", kt├│ry odby┬│ si├¬ 15 i 16 wrze┼ônia w nadmorskim mie┼ôcie Viareggio, a uczestniczy┬│o w nim osiem zespo┬│├│w folklorystycznych (wraz z nami) - po dwa z Grecji, Bu┬│garii i Czech oraz po jednym z Turcji i W┬│och.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Wakacyjnie znaczy u Suszan na roboczo

Publikowano dnia 08. 09. 2012 (2199 przeczyta˝)

Fotogaleria - Wakacyjnie znaczy u Suszan na roboczoPo czerwcowych przygotowaniach i próbie generalnej na Zlocie Soko³a w Opawie w niedzielê 17.6.2012 szybko zbli¿y³ siê fina³ w postaci XV Zlotu Soko³a w Pradze w dniach 4.-6.7.2012. Ale jeszcze przed wyjazdem do Pragi zespó³ zaliczy³ bardzo fajny wystêp na Jubileuszowym Festynie PZKO w Or³owej - Porêbie w niedzielê 1.7.2012. Wystêp ten, wprawdzie w uszczuplonym sk³adzie, by³ bardzo udany, przyczyni³a siê do tego serdeczna atmosfera podczas wystêpu i bardzo mi³e przyjêcie ze strony organitatorów z panem Leonem Kasprzakiem na czele.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Lovosice goœci³y Suszan

Publikowano dnia 11. 06. 2012 (1221 przeczyta˝)

Fotogaleria - Lovosice goœci³y SuszanMalownicze miasteczko Lovosice goœci³o w sobotê 9.6.2012 uczestników 3. Festiwalu Zespo³ów Folklorystycznych - reprezentantów czeskiej, wêgierskiej, polskiej i s³owackiej narodowoœci.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Suszanie w Karnawale 2012

Publikowano dnia 26. 01. 2012 (2033 przeczyta˝)

Fotogaleria - Suszanie w Karnawale 2012

Karnawa³ siê rozpocz¹³, a Suszanie maj¹ ju¿ za sob¹ kilka wystêpów na balach w bli¿szej i dalszej okolicy. Tym razem wróciliœmy do sprawdzonej formy dwuczêœciowego programu rozrywkowego.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

,,Ma┬│a Czarna" w wielkim stylu

Publikowano dnia 24. 11. 2011 (1938 przeczyta˝)

Fotogaleria - "Ma┬│a Czarna" w wielkim styluTo tradycyjna impreza, jedna z najwi├¬kszych w kole, kt├│r┬╣ ,,Suszanie" organizuj┬╣ w cyklu dwuletnim z my┼ôl┬╣ o swych by┬│ych tancerzach, ale te┬┐ sympatykach. Jej pierwsze edycje odbywa┬│y si├¬ skromniej, w ┼ôwietlicy Domu PZKO, a ┬┐e ,,Susza├▒skie" grono poszerza si├¬ co roku, przed kilku laty zdecydowano si├¬ zamieni├Ž lokal na wi├¬kszy. Trafno┼ô├Ž tej decyzji okaza┬│a si├¬ niezaprzeczalna, a ,,Ma┬│a" pozosta┬│a ju┬┐ tylko w wywodz┬╣cej si├¬ z tradycji nazwie imprezy.

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

ÔÇ×Suszanie" zachwycili publiczno┼ô├Ž w Maria├▒skich ┬úa┼Şniach

Publikowano dnia 02. 10. 2011 (1271 przeczyta˝)

Fotogaleria - Suszanie zachwycili publiczno┼ô├Ž w Maria├▒skich ┬úa┼ŞniachZesp├│┬│ Pie┼ôni i Ta├▒ca ÔÇ×Suszanie" zosta┬│ zaproszony na VII Mi├¬dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny ÔÇ×Mari├ínsk├Ż podzim" do Maria├▒skich ┬úa┼Şni. Odby┬│ si├¬ on od 16 do 18 wrze┼ônia. Organizatorzy zaprosili tak┬┐e inne zespo┬│y z ca┬│ej Europy: ÔÇ×Kysu├Ęan z ├ładcy" (S┬│owacja), ÔÇ×D┬┤Werdenfelser" z Tirschenreuth (Niemcy), ÔÇ×KUD Branko Nu┼íi├Ž" z Borova (Chorwacja), ÔÇ×Pomn├Čnka" z Tvrdonic, ÔÇ×M├íj" z Kr├ísna, ÔÇ×Rozmar├Żnek" z Maria├▒skich ┬úa┼Şni oraz ┼ôwietn┬╣ kapel├¬ ÔÇ×Mlad├í dud├íck├í muzika ze Strakonic".

Reporta┬┐e z wyjazd├│w

Suszanie w Rzeszowie

Publikowano dnia 28. 08. 2011 (1735 przeczyta˝)

Fotogaleria - Suszanie w RzeszowieÔÇ×Suszanie" uczestniczyli w dniach od 21 do 28 lipca 2011 w XV ┼ĺwiatowym Festiwalu Polonijnych Zespo┬│├│w Folklorystycznych w Rzeszowie, drugim zaolzia├▒skim zespo┬│em, kt├│ry mia┬│ zaszczyt wyjecha├Ž do Rzeszowa by┬│ ZPiT ÔÇ×Olza" z Czeskiego Cieszyna. By┬│ to pod wzgl├¬dem liczby uczestnik├│w jeden z najwi├¬kszych dotychczasowych rzeszowskich festiwali. Organizatorzy go┼ôcili ponad tysi┬╣c czterysta tancerzy z 16 kraj├│w ┼ôwiata. W┼ôr├│d nich byli opr├│cz naszych dw├│ch zespo┬│├│w reprezentuj┬╣cych Czechy przedstawiciele Australii, Brazylii, Bia┬│orusi, Francji, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Mo┬│dawii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.

Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Bonawentura, Kamil, Marcelina

w Czechach: KarolÝna

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty