Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Niedzielŕ, 14 lipca 2024, 04:36

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
I ťmiech mo┐e byŠ niekiedy nauk╣. (I. Krasicki)

IloťŠ pokazanych artyku│ˇw: 1 (z 1 │╣cznie znalezionych)

Wynajêcie Domu PZKO

Wynajêcie Domu PZKO-cennik

Publikowano dnia 17. 03. 2009 (2 przeczyta˝)

POLSKI ZWI┬ąZEK KULTURALNO-O┼ĺWIATOWY
MIEJSCOWE KO£O SUCHA GÓRNA

 

CENNIK wynajmu Domu PZKO

 

 

1. Op┬│ata za korzystanie z kt├│regokolwiek lokalu umo┬┐liwia u┬┐ywanie szatni na korytarzu oraz zaplecza sanitarnego (WC).

 

2. Du¿a œwietlica
- rycza┬│t (bez wzgl├¬du na ilo┼ô├Ž godzin) K├Ę/dzie├▒ 450,--
- obrusy K├Ę/sztuka 26,--
- elektryczno┼ô├Ž wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/kWh 10,--
- gaz wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/m³ 20,--

 

3. Ma³a œwietlica
- rycza┬│t (bez wzgl├¬du na ilo┼ô├Ž godzin) K├Ę/dzie├▒ 300,--
- obrusy K├Ę/sztuka 26,--
- elektryczno┼ô├Ž wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/kWh 10,--
- gaz wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/m³ 20,--

 

4. Kuchnia (obowi¹zkowo z ma³¹ œwietlic¹)
- rycza┬│t kuchnia K├Ę/godz. 45,--
- rycza┬│t ma┬│a ┼ôwietlica (bez wzgl├¬du na ilo┼ô├Ž godzin) K├Ę/dzie├▒ 300,--
- obrusy K├Ę/sztuka 26,--
- elektryczno┼ô├Ž wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/kWh 10,--

- woda - wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/m³ 80,--
- gaz wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/m³ 20,--

 

5. Klub na poddaszu
- rycza┬│t (bez wzgl├¬du na ilo┼ô├Ž godzin) K├Ę/dzie├▒ 450,--
- elektryczno┼ô├Ž wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/kWh 10,--
- gaz wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/m³ 20,--

- woda - wg faktycznego stanu zu┬┐ycia K├Ę/m³ 80,--

 

6. U┬┐ytkownik jest zobowi┬╣zany do zwrotu lokali i inwentarza w uzgodnionym terminie w stanie czystym.

 

7. U┬┐ytkownik jest zobowi┬╣zany do pokrycia wszystkich szk├│d powsta┬│ych w trakcie korzystania z lokali w aktualnych cenach detalicznych.

 

8. Cennik zosta┬│ zatwierdzony przez zarz┬╣d ko┬│a.

 

Rabaty z wynajmu: cz┬│onek MK PZKO w Suchej G├│rnej 15%

aktywny cz┬│onek MK PZKO w Suchej G├│rnej 30%

Wynajem regularny lub d┬│ugoterminowy - cena do uzgodnienia

 

 

Sucha G├│rna dnia 14 lipca 2011

Za zarz┬╣d Miejscowego Ko┬│a PZKO w Suchej G├│rnej:

 

Kierownik Domu PZKO - Anna Kru┼żelov├í

Prezes zarz┬╣du MK PZKO - Bronis┬│aw Zyder

 

Je┬┐eli b├¬d┬╣ mieli Pa├▒stwo jakiekolwiek zapytania w sprawie wynaj├¬cia, to prosimy o osobisty kontakt z kierownikiem Domu PZKO (Anna Kru┼żelov├í - tel. +420 604 254 091)

 


Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Bonawentura, Kamil, Marcelina

w Czechach: KarolÝna

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty