Logo PZKO

Miejscowe Koo PZKO

Sucha Grna
Witamy w Niedziel, 14 lipca 2024, 04:34

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha Górna
ul. Centrum 235
735 35 Horní Suchá

Czech Republic

IÈ 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
I miech moe by niekiedy nauk. (I. Krasicki)

Terminy

Terminy wystêpów i imprez zespo³u

Publikowano dnia 22. 11. 2007 (14255 przeczyta)

Terminy imprez w roku 2014

DataImprezaMiejsce
8.6.2014 (NIE)Dzieñ Tradycji i Stroju RegionalnegoRynek Czeski Cieszyn
21.6.2014 (SO)Oslavy 100. výroèí Klubu krojovaných horníkù StonavaDùm a zahrada PZKO Stonava
23.-30.7.2014 (ŒR-ŒR)XVI ŒFPZF „Rzeszów 2014"Rzeszów
3.8.2014 (NIE)67. MSF „Gorolski Œwiêto"Lasek Miejski Jab³onków
15.-17.8.2014 (PI-NIE)XXIV. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Šumperk 2014Šumperk
8.11.2014 (SO)Spotkanie przy „Ma³ej Czarnej"sala DR Sucha GórnaLegenda:

dd.mm. ?termin nie zosta³ zatwierdzony
dd.mm.wystêp z programem ludowym
dd.mm.wystêp z programem balowym, rozrywkowym
dd.mm.zgrupowanie, zabawa| Autor: ZPiT SUSZANIE | Informan e-mailVytisknout lnek

Imieniny obchodz¹

w Polsce:
Bonawentura, Kamil, Marcelina

w Czechach: Karolna

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
Woone: 10.01.2016

Skupina EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty