Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Poniedzia│ek, 27 marca 2023, 18:17

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Ka┐d╣ pracŕ wykonuj, jakby mia│a byŠ ostatni╣ w ┐yciu. (M. Aureliusz)

Remont Domu PZKO

Remont Domu PZKO

Publikowano dnia 04. 05. 2010 (3456 przeczyta˝)

Klikni by otworzy├Ž plik PDF

W 2010 roku szykujemy si├¬ do remontu generalnego naszego Domu PZKO. Konieczna jest kompletna wymiana instalacji elektrycznej, zainstalowanie ogrzewania centralnego wraz z nowym i oszcz├¬dnym piecem gazowym oraz zbiornikiem ciep┬│ej wody u┬┐ytkowej. Niezb├¬dny jest tak┬┐e remont wyposa┬┐enia kuchni, by spe┬│nia┬│a ona nowoczesne wymagania higieniczne i zapotrzebowanie podczas imprez organizowanych w Domu PZKO lub Domu Robotniczym. Oczywi┼ôcie to wszystko musi si├¬ znale┼Ş├Ž pod nowym i ocieplonym dachem.Wszystkie w/w roboty b├¬d┬╣ niew┬╣tpliwie bardzo kosztowne i mimo wszelkich stara├▒ o uzyskanie dofinansowania z program├│w inwestycyjnych Stowarzyszenia Wsp├│lnota Polska oraz bud┬┐etu Gminy Sucha G├│rna, sk┬╣d przewidujemy dop┬│yw ┼ôrodk├│w finansowych w wysoko┼ôci niemal p├│┬│tora miliona koron, to cz├¬┼ô├Ž ┼ôrodk├│w musimy sobie zapewni├Ž z w┬│asnych zapas├│w finansowych lub od sponsor├│w i donator├│w prywatnych.

 

Z tego powodu zwracamy si├¬ do wszystkich cz┬│onk├│w naszego Ko┬│a, przyjaci├│┬│, sympatyk├│w, wsp├│┬│pracownik├│w i firm z uprzejm┬╣ pro┼ôb┬╣ o wsparcie przedsi├¬wzi├¬cia ÔÇ×Remontu Domu PZKO".

 

Je¿eli bowiem remont nie zostanie zrealizowany, istnieje bardzo du¿e ryzyko zamkniêcia lokali Domu z powodu braku rewizji elektrycznoœci, ogrzewania i przewodów kominowych. To faktycznie oznacza³o by koniec naszej dzia³alnoœci!

 

Mamy nadziejê, ¿e znajdziemy wiele osób, które pomog¹ nam w osi¹gniêciu ustalonego celu i jak¹kolwiek sum¹ popr¹ ten projekt.

 

Z góry dziêkujemy za jakiekolwiek dary i wsparcie.

 

Klikni by otworzy├Ž plik PDF


Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Lidia, Ernest, Jan

w Czechach: Dita

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty