Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Pi╣tek, 8 grudnia 2023, 19:44

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Masz prawo dawaŠ, nie masz prawa zabraŠ. (N. Iorga)

Remont Domu PZKO

Dom PZKO otwarty

Publikowano dnia 23. 05. 2011 (1913 przeczyta˝)

Fotogaleria - Otwarcie Domu PZKO Po trwaj┬╣cym od wrze┼ônia ub. roku remoncie kapitalnym otwarto w pi┬╣tek 6 maja 2011 Dom PZKO w Suchej G├│rnej. Prace poch┬│on├¬┬│y 2,6 mln koron. Ponad po┬│ow├¬ koszt├│w pokry┬│a gmina, milion koron podarowa┬│ Senat RP za po┼ôrednictwem Stowarzyszenia ÔÇ×Wsp├│lnota Polska".
G├│rnosuszanie nie mog┬╣ narzeka├Ž na wsp├│┬│prac├¬ mi├¬dzy Ko┬│em PZKO z w┬│adzami gminy. Samorz┬╣dowcy nie tylko dofinansowuj┬╣ bogat┬╣ dzia┬│alno┼ô├Ž kulturaln┬╣ Ko┬│a, nale┬┐┬╣cego do najwi├¬kszych na Zaolziu, ale te┬┐ nie pierwszy raz si├¬gn├¬li do kasy gminnej, by finansowo wesprze├Ž remont siedziby Ko┬│a.
- Rola gminy w ostatnim remoncie jest zasadnicza. Radni dwukrotnie przyznali Ko┬│u pomoc finansow┬╣ - najpierw 800 tysi├¬cy, potem kolejnych 500 tys. koron - powiedzia┬│ zast├¬pca w├│jta Josef ┼Żerd├şk. Jego zdaniem, taka postawa w┬│adz gminy jest w pe┬│ni uzasadniona. To historyczny budynek, a Ko┬│o PZKO, jako krzewiciel kultury w Suchej, zas┬│uguje na te fundusze - nie ma w┬╣tpliwo┼ôci ┼Żerd├şk, kt├│ry wspomnia┬│, ┬┐e w┬│a┼ônie w ┼ôwietlicy PZKO pozna┬│ przed laty swoj┬╣ ┬┐on├¬.
Remont kapitalny Domu PZKO odbywa┬│ si├¬ r├│wnocze┼ônie z remontem po┬│┬╣czonego z nim Domu Robotniczego, kt├│ry jest w┬│asno┼ôci┬╣ gminy. Niedawno otwarto wyremontowan┬╣ restauracj├¬ i kuchni├¬, w czerwcu ma by├Ž gotowa sala balowa, latem zostanie doko├▒czony taras w ogrodzie. Oba budynki by┬│y przed wojn┬╣ w┬│asno┼ôci┬╣ Stowarzyszenia Kszta┬│c┬╣cego i Wspieraj┬╣cego ÔÇ×Braterstrwo". Po wojnie, podobnie jak inne maj┬╣tki polskich organizacji, nie wr├│ci┬│y do swego w┬│a┼ôciciela. Dom Robotniczy i sklep sp├│┬│dzielczy przypad┬│y w udziale Powiatowej Radzie Narodowej. Dopiero w latach 60. Ko┬│u PZKO uda┬│o si├¬ odkupi├Ž budynek sklepu i wyremontowa├Ž go. Dom PZKO zosta┬│ uroczy┼ôcie otwarty w 1968 roku. W nast├¬pnych latach przeprowadzono w nim szereg remont├│w, te najwi├¬ksze na przestrzeni ostatnich sze┼ôciu lat. Poch┬│on├¬┬│y one przesz┬│o 4 mln koron. Wi├¬kszo┼ô├Ž - 2,5 mln koron - wyda┬│a gmina, kt├│ra na przyk┬│ad w ca┬│o┼ôci sfinansowa┬│a now┬╣ elewacj├¬.
Go┼ôcie, kt├│rzy przybyli w pi┬╣tek na uroczyste otwarcie Domu (byli w┼ôr├│d nich konsul generalna RP Anna Olszewska, przedstawiciele zaprzyja┼Şnionego miasta Bielsko-Bia┬│a, prezes bielko-bialskiego oddzia┬│u Stowarzyszenia ÔÇ×Wsp├│lnota Polska" Wojciech D├¬bowski), nie kryli podziwu. - Pierwotnie mieli┼ômy w planie remont poszycia dachu, nowe centralne ogrzewanie z regulacj┬╣, remont instalacji wodoci┬╣gowej i elektrycznej oraz kuchni. Okaza┬│o si├¬ jednak, ┬┐e trzeba zrobi├Ž w ca┬│o┼ôci nowy dach, poniewa┬┐ by┬│ w fatalnym stanie, potem wykonali┼ômy nowe pod┬│ogi, do nich nie pasowa┬│yby stare drzwi, wi├¬c wstawili┼ômy nowe - przybli┬┐y┬│ przebieg remontu prezes Ko┬│a, Bronis┬│aw Zyder.
- Wszystko piêknie jest wykonane, elegancko zrobione, to by³y sensownie wydanie pieni¹dze - nie w¹tpi³ Wojciech Dêbowski.
Zyder powiedzia┬│, ┬┐e o projekt remontu kapitalnego, jego finansowanie i realizacj├¬ postarali si├¬ m┬│odzi dzia┬│acze Ko┬│a. - Remont inicjowali m┬│odzi, dwudziesto -trzydziestoletni cz┬│onkowie Ko┬│a, My - ÔÇ×starszyzna" ( z wyj┬╣tkiem kierownika Domu Henryka Ko┼ômidera i jego kolegi W┬│adys┬│awa Siudy) byli┼ômy w roku statyst├│w - podkre┼ôli┬│ prezes. Najbardziej anga┬┐owali si├¬ Jan i V├íclav Zydrowie, Marian Pilch i Jakub Toman. Aktywni dzia┬│acze Ko┬│a, jak r├│wnie┬┐ przedstawiciele instytucji, kt├│re w r├│┬┐ny spos├│b wspar┬│y remont, zostali odznaczeni specjalnym medalem pami┬╣tkowym.
Zarz┬╣d Ko┬│a ┼ôpieszy┬│ si├¬ z otwarciem Domu, by ju┬┐ w niedziel├¬ m├│c zaprosi├Ž g├│rnosuszan na pocz├¬stunek z okazji odbywaj┬╣cego si├¬ w tutejszej parafii odpustu, kt├│ry by┬│ ┼ôwietn┬╣ okazj┬╣, by pokaza├Ž mieszka├▒com odnowion┬╣ siedzib├¬, a przede wszystkim zarobi├Ž troch├¬ pieni├¬dzy, kt├│rych brakuje jeszcze na wyposa┬┐enie kuchni i ÔÇ×Klubu na poddaszu". - Dopiero wczoraj zainstalowano kuchenk├¬ gazow┬╣, jest nowa zmywarka i zlewozmywak. Potrzebny jest jeszcze jeden zlewozmywak, jakie┼ô sto┬│y i skrzynki na garnki i naczynia, kt├│re w tej chwili s┬╣ jeszcze ulokowane w szkole. Przyda┬│aby si├¬ r├│wnie┬┐ nowa, wi├¬ksza lod├│wka i piekarniki elektryczne, bo w tej chwili dzia┬│a tylko jeden - oprowadza┬│a po kuchni kierowniczka Klubu Kobiet Eugenia Ka├▓a. Cz┬│onkinie Klubu nie zrazi┬│y niedogodno┼ôci - ciasta na odpust upiek┬│y w domu.

 

 | Autor: Zarz┬╣d Ko┬│a | InformaŔnÝ e-mailVytisknout Ŕlßnek | Ćrˇd│o: G┬│os Ludu, wt. 10.5.2010

Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Klemens, Maria, Wergiliusz

w Czechach: Kvýtoslava

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty