Setkání absolventů ZŠ s PJV Horní Suchá

Dne 18.5.2024 se v Dělnickém domě v Horní Suché uskuteční setkání absolventů zdejší základní školy s polským jazykem vyučovacím. Představitele tříd, které mají zájem se zúčastnit prosíme o kontakt e-mailem na adrese kris.marek@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 777 071 667. V přihlášce uveďte jméno a příjmení zástupce třídy, telefonní kontakt, rok zakončení základní školy, počet žáků ve třídě a příjmení třídního učitele. Pozvánky budou přijímány do vyčerpání míst na sále místního dělnického domu.

Vedení MS PZKO Horní Sucha

Celý článek

Suszanie w Košicích

Na jaře obdrželo vedení tanečního souboru „Suszanie“ překvapivé pozvání na 40. ročník mezinárodního folklórního festivalu CASSOVIA FOLKFEST v Košicích, který se konal ve dnech 23. – 26. června. Tohoto festivalu se zúčastnilo mnoho souborů ze Slovenska, Polska, Maďarska a samozřejmě České republiky. „Suszanie“ jeli na festival reprezentovat svůj region, ale i celou zemi s horalskou kapelou „Góreczka“. Vystoupení se konala každý den v Košicích, ale také v okolních městech a obcích Valaliky, Čaňa, Trebišov. V rámci festivalu byl vytvořen také zcela nový a unikátní rekord v tančení „karičky z Parchovian“. V centru města tančilo tento jedinečný tanec celkem 737 účastníků, mezi nimiž samozřejmě nemohli chybět ani členové souboru „Suszanie“. Tanečníci se vrátili z festivalu unavení, ale hrdí a šťastní.

Doba na přípravu zájezdu byla poměrně krátká, ale i přesto se nám podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 60 000,- Kč, která byla určena na pokrytí nákladů na dopravu souboru na festival. Velice tímto děkujeme radním kraje za jejich přízeň a podporu.

Celý článek

I letos jsem se mohli opřít o naší obec a nejen o ni

Máme za sebou druhý rok pandemie, který byl opět spojen s výrazným omezením kulturního a společenského života, což dopadá na gastronomii i turistický ruch, ale tak trochu se zapomíná na spolky, které díky tomuto druhu akcí mohou provozovat a rozvíjet svou činnost. Během několika letních měsíců relativního klidu mohly naše soubory začít opět zkoušet a vyrazit na vystoupení. Podzim již sice nepřinesl takové restrikce, jaké tu byly v předchozích obdobích, ale strach ve společnosti byl velký a plánované akce byly postupně rušeny. To vše se projevilo hlubokým propadem příjmů, jenže režijní a provozní náklady nám neklesly. S ohledem na bláznivý vývoj cen řady komodit tomu bylo spíše naopak. (Pokračování textu…)

Celý článek