I letos jsem se mohli opřít o naší obec a nejen o ni

Máme za sebou druhý rok pandemie, který byl opět spojen s výrazným omezením kulturního a společenského života, což dopadá na gastronomii i turistický ruch, ale tak trochu se zapomíná na spolky, které díky tomuto druhu akcí mohou provozovat a rozvíjet svou činnost. Během několika letních měsíců relativního klidu mohly naše soubory začít opět zkoušet a vyrazit na vystoupení. Podzim již sice nepřinesl takové restrikce, jaké tu byly v předchozích obdobích, ale strach ve společnosti byl velký a plánované akce byly postupně rušeny. To vše se projevilo hlubokým propadem příjmů, jenže režijní a provozní náklady nám neklesly. S ohledem na bláznivý vývoj cen řady komodit tomu bylo spíše naopak.

Naštěstí i v této těžké době nás podpořila naše rodná obec Horní Suchá, která nám v rámci kulturních dotací poskytla částku 80.000,- Kč, díky níž jsme mohli pokrýt velkou část nákladů na činnost našich souborů. V posledních letech nám však výrazně narostl počet členů tanečního souboru Suszanie, kde nyní trénuje cca 55 mladých tanečníků. Je to pro nás obrovským zadostiučiněním, ale zároveň i závazkem, abychom byli schopni se o soubor postarat. Ukázalo se totiž, že v inventáři šatny souboru, která je mimochodem co do počtu krojů největší široko daleko, chybí taneční obuv pro nové členy a stávající boty jsou již výrazně opotřebované. Proto jsme se obrátili na obec Horní Suchá se žádostí o dotaci ve výší 75.000,- Kč na nákup nové taneční obuvi. Zastupitelé nám tuto dotaci na konci října schválili.

Musím zde zmínit, že s nákupem obuvi nám velice pomohl také Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, který nám na tento záměr poskytl částku 900 EUR.

Díky těmto dotacím jsme mohli zakoupit velice kvalitní taneční obuv, která bude členům souboru sloužit po řadu let. Chtěl bych tímto srdečně poděkovat Obci Horní Suchá i GK Polské republiky v Ostravě za podporu. Podporu, jakou nám obec poskytuje, nám mohou spolky v jiných lokalitách jen závidět. Jsme za to náležitě vděční a také jsme na to patřičně hrdí.