Suszanie w Košicích

Na jaře obdrželo vedení tanečního souboru „Suszanie“ překvapivé pozvání na 40. ročník mezinárodního folklórního festivalu CASSOVIA FOLKFEST v Košicích, který se konal ve dnech 23. – 26. června. Tohoto festivalu se zúčastnilo mnoho souborů ze Slovenska, Polska, Maďarska a samozřejmě České republiky. „Suszanie“ jeli na festival reprezentovat svůj region, ale i celou zemi s horalskou kapelou „Góreczka“. Vystoupení se konala každý den v Košicích, ale také v okolních městech a obcích Valaliky, Čaňa, Trebišov. V rámci festivalu byl vytvořen také zcela nový a unikátní rekord v tančení „karičky z Parchovian“. V centru města tančilo tento jedinečný tanec celkem 737 účastníků, mezi nimiž samozřejmě nemohli chybět ani členové souboru „Suszanie“. Tanečníci se vrátili z festivalu unavení, ale hrdí a šťastní.

Doba na přípravu zájezdu byla poměrně krátká, ale i přesto se nám podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 60 000,- Kč, která byla určena na pokrytí nákladů na dopravu souboru na festival. Velice tímto děkujeme radním kraje za jejich přízeň a podporu.

Celý článek

Nový správce Domu PZKO

Představujeme Vám nové telefonní číslo správce Domu PZKO: 603 786 708.

Novým správce je paní Renata Zydrová, e-mailová adresa správce se nezměnila.

Úřední doba správce je v úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00.

Současně oznamujeme, že byl schválen nový ceník pronájmu Domu PZKO, o čemž budeme brzy informovat na našich stránkách.

Celý článek

Výroční schůze

Vedení MS PZKO srdečně zve na

Výroční schůzi

7. ledna 2018 v 15.00 hodin v Domě PZKO

Program:
1. Zahájení a kulturní program.
2. Volba komisí, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Zpráva o činnosti MS PZKO v roce 2017.
4. Finanční zpráva za rok 2017.
5. Zpráva revizní komise.
6. Zpráva ověřovatelů zápisu.
7. Schválení „Záměru činnosti na rok 2018“ a „Rozpočtu na rok 2018“.
8. Diskuse.
9. Usnesení.
10. Závěr.

Současně Vás zveme po schůzi na přátelské posezení.

Celý článek