Výroční schůze

Vedení MS PZKO srdečně zve na

Výroční schůzi

7. ledna 2018 v 15.00 hodin v Domě PZKO

Program:
1. Zahájení a kulturní program.
2. Volba komisí, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Zpráva o činnosti MS PZKO v roce 2017.
4. Finanční zpráva za rok 2017.
5. Zpráva revizní komise.
6. Zpráva ověřovatelů zápisu.
7. Schválení „Záměru činnosti na rok 2018“ a „Rozpočtu na rok 2018“.
8. Diskuse.
9. Usnesení.
10. Závěr.

Současně Vás zveme po schůzi na přátelské posezení.

Celý článek