Pronájem Domu PZKO

Místní skupina PZKO v Horní Suché, z.s.

CENÍK pronájmu Domu PZKO

Členové MS PZKO Horní Suchá – cena pronájmu je sjednávána individuálně, prosíme o kontakt se správcem Domu PZKO. 

POZOR! Změna podmínek pronájmu

Od 1.8.2023 je možné pronajímat si pouze celý Dům PZKO, tedy velký i malý sál, ovšem bez možnosti využití kuchyně. Veškeré občerstvení je nutné si objednávat prostřednictvím Dělnického domu (+420 775 616 968).

Od 1.10.2023 se cena pronájmu Domu PZKO zvyšuje na 7 000,- Kč za den.

Změna podmínek se týká rovněž nájemců, které již mají pronájem potvrzen. O změně budou informováni správcem budovy.

Osoby, které nejsou členy MS PZKO Horní Suchá

CELÝ DŮM PZKO 5.000.- Kč / den (cena platná do 30.9.2023)
7.000,- Kč / den (cena platná od 1.10.2023)
  1. Nájemce je povinen vrátit pronajímané prostory a jejich inventář v čistém a uklizeném stavu. Případnou objednávku úklidových služeb je nutné podat minimálně 14 dnů před termínem pronájmu.
  2. Nájemce je povinen uhradit veškeré škody na majetku způsobené v době pronájmu a to podle maloobchodních cen poškozeného inventáře.
  3. Jakékoliv akce pořádané v pronajímaných prostorách Domu PZKO musí být ukončeny nejpozději ve 02:00.
  4. V případě využívání prostor před plánovanou rezervací (přípravy v kuchyni, výzdoba, montáž vybavení apod.) budeme účtovat 50% – 100% ceny pronájmu za danou místnost.
  5.  Ceník byl schválen výborem MS PZKO Horní Suchá, dne 11.1.2022.

STORNO PODMÍNKY:

Nájemce je povinen setkat se nejpozději 30 dnů před termínem pronájmu se správcem Domu PZKO, podepsat nájemní smlouvu a složit vratnou kauci ve výši 100% ceny pronájmu. Pokud se nájemce se správcem Domu PZKO nespojí, nepodepíše smlouvu nebo nesloží kauci, bude rezervace automaticky zrušena.

  1. V případě storna rezervace v období od 30 do 15 dnů před plánovaným termínem – 30% ceny pronájmu.
  2. V případě storna rezervace v období od 14 do 7 dnů před plánovaným termínem – 50% ceny pronájmu.
  3. V případě storna rezervace později než 7 dnů před plánovaným termínem – 100% ceny pronájmu.

Bude-li rezervace podána v období kratším než 30 dnů před plánovaným termínem, je povinen podepsat nájemní smlouvu a složit kauci do 48 hodin od potvrzení rezervace. Storno podmínky se budou dále řídit výše uvedenými podmínkami.

Horní Suchá dne 23.5.2023

Budete-li mít dotazy ohledně pronájmu Domu PZKO, obraťte se, prosím, na správce.

On-line rezervace:

Pozor! Jedná se pouze o předběžnou rezervaci. Vybraný termín lze považovat za objednaný teprve po obdržení písemného, případně telefonického potvrzení od Správce Domu PZKO. Při rezervacích pronájmů prostor mají přednost soubory a kluby působící v rámci organizace MS PZKO Horní Suchá.

Pole označená * jsou povinná.