XII Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych

Scenka p.t. ,,Opowiadanie o przygodzie pastrzy betlejemskich i o narodzeniu Dzieciątka” przygotowana przez trzech dawnych ,,Suszan”- M. Pilcha, M. Burę i J. Tomana w towarzystwie przedstawiającej aniołka Dominiki Wróbel pod bacznym nadzorem choreografa Jana Mračny aż prosiła się o wystawienie poza terenem. Dlatego z aprobatą spotkał się pomysł wzięcia udziału w przeglądzie jasełek i obrzędów kolędniczych w Rudzicy. Nasi aktorzy wzięli w nim udział, a wrócili zadowoleni, z wyróżnieniem. Zaraz też zostali zaproszeni na przegląd laureatów konkursu, dokąd pojechali 1 lutego.