Skład Zarządu na lata 2015-2016

Jan Zyder, Mgr. Prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. wiceprezes
Marek Kriš wiceprezes ds. kultury
Edward Rychlik, Mgr. wiceprezes ds. współpracy z Polską
Halina Żyła skarbnik
Marcela Toman sekretarz, zastępca skarbnika
Siwek Grażyna, Mgr. protokolant, zastępca sekretarza
Anna Krużel członek zarządu
Władysław Czendlik kierownik rejonowych
Janina Rzyman metrykarz
Bogumiła Przeczek, Mgr. kronikarz, prawy prasowe
Jakub Toman, Mgr. animator imprez, administrator witryny
Marian Bura animator imprez, administrator witryny
Brigita Kriš logistyka
Adam Wróbel projekty
Bronisław Zyder projekty
Eugenia Kaňa, Mgr. kierownik Klubu Kobiet
Krystyna Faja Chór Mieszany Sucha – kierownik organizacyjny
Barbara Mračna ZPiT Suszanie
Kamil Wróbel Klub Sportowy
Roman Mračna Klub Młodych
Paweł Tomiczek Chórek
Leszek Buchta Klub Chłopa
Jadwiga Makówka współpraca z PSP i przedszkolem
Bronisław Faja gospodarz
Jerzy Kwiczala gospodarz
Bohdan Firla, Ing. gospodarz
Przeczek Zbysław. Ing, Kierownik Domu PZKO