Ostrava – Hrabová

W ciekawym i pięknym drewnianym  budynku kościoła św. Katarzyny w Ostrawie – Hrabowej odbył się pierwszy koncert z nowym repertuarem.  Składał się z trzech części – w pierwszej zabrzmiały polskie kolędy, w drugiej słowackie w wykonaniu śpiewaczek Šmykni a na zakończenie wszyscy wykonawcy razem z publicznością zaśpiewali kilka znanych czeskich kolęd. Opracowanie muzyczne tradycyjnych polskich kolęd  to dzieło kierownika Šmykni Jiřího Macháča st. i, jak się można spodziewać, jest nietradycyjne, ale na pewno ciekawe. Nasi wykonawcy i widownia zaskoczyli się chyba nawzajem. Słuchacze nie spodziewali się takiej dużej porcji polskich pieśni a członkowie Chórku byli mile zaskoczeni długimi brawami.

27_Hrabova