Skład Zarządu na lata 2017-2018

Jan Zyder, Mgr. prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. 1. wiceprezes
Marek Kriš wiceprezes ds. kultury
Edward Rychlik, Mgr. wiceprezes ds. współpracy i projektów
Halina Żyła skarbnik
Marcela Toman sekretarz, zastępca skarbnika
Siwek Grażyna, Mgr. protokolant, współpraca ze szkołą
Bogumiła Przeczek, Mgr. kronikarz, sprawy prasowe
Tomasz Żyła manager projektów
Janina Rzyman metrykarz
Jakub Toman, Mgr. propagacja
Marian Bura koordynator imprez
Brigita Kriš logistyka
Przeczek Zbysław. Ing, kierownik Domu PZKO
Bronisław Zyder gospodarz, Klub Chłopa
Anna Krużel gospodarz
Bronisław Faja gospodarz
Jerzy Kwiczala gospodarz
Barbara Mračna ZPiT Suszanie
Kamil Wróbel Klub Sportowy
Roman Mračna Klub Młodych
Paweł Tomiczek Chórek
Eugenia Kaňa, Mgr. Klub Kobiet
Krystyna Faja Chór Mieszany Sucha
Władysław Czendlik kierownik rejonowych
Leszek Buchta członek zarządu
Adam Wróbel członek zarządu