JUBILEUSZ 70-LECIA MK PZKO

Napisałam wielkimi literami, tak, jak na to zasłużył. Bo był ten Jubileusz wyjątkowo godnym podsumowaniem pracy kilku pokoleń, ale też prezentacją tego, co nam przekazali poprzednicy. Przywiązania do wartości zasadniczych – języka, kultury i ziemi, skąd się wywodzimy. Zrzeszeni w 480 osobowej organizacji świętowaliśmy z potrzeby serca i obowiązku.

Program Gali Jubileuszowej, która odbyła się w niedzielę 12 listopada w Domu Robotniczym łączył 70-letnią historię Koła na ekranie z teraźniejszością na scenie. Uroczystość zagaił jego prezes Jan Zyder.Słowo wiążące umiejętnie prowadzone przez Grażynę Siwek przesuwa oś czasu, budząc wspomnienia. Poznajemy siebie nawzajem na wyświetlanych zdjęciach, wspominamy nie istniejące już zespoły, podziwiamy olbrzymi wkład pracy społecznej związanej z budową świetlicy Koła i jego kilku rekonstrukcjami, oglądamy narodziny, a potem rozwój współpracy z Bielskiem-Białą, lata układającej się współpracy z przedszkolem i szkołą oraz z urzędem gminnym.

Ale na scenie też mamy się czym pochwalić. Brawa zbiera chór Sucha, Suszanie, Chórek w towarzystwie Šmykni, oraz kabaret Suszynas, którego program wywołuje salwy śmiechu. Najmłodszy stażem i wiekiem dziecięcy zespół Antidotum to nasza perełka. Energiczny taniec piratów z Karaibów w wykonaniu ponad 20 dzieci zbiera zasłużone brawa. Oni, są naszą nadzieją.

Oglądamy, wspominamy i bawimy się równocześnie. Czujemy się zespoleni i zmotywowani na przyszłość. Cieszy nas fakt, że są z nami przedstawiciele gminy, obu szkół, Bielska- Białej, Zarządu Głównego oraz Kongresu Polaków.

Program Jubileuszu 70-lecia MK PZKO wybrzmiał na medal. Ale był też okazją do uhonorowania najaktywniejszych. Dziewięciu działaczy odebrało przed Jubileuszem w Czeskim Cieszynie najwyższe odznaczenie związkowe – Wpis do Złotej Księgi. W Domu Robotniczym odebrał je najstarszy stażem chórzysta Bronisław Kuczera. Tadeusz Rzyman został odznaczony in memoriam. Kolejnych 61 osób uhonorowano brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami za aktywność.

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa dorobku w świetlicy Koła. Można było obejrzeć ponad 500 zdjęć i przewertować ponad 70 kronik.

Galę Jubileuszową przygotowywano od kilku miesięcy. Roli kierownika organizacyjnego podjął się Marek Kriš, scenariusz przygotowała Janina Rzyman, ekranizację wspomnień (dokumenty i zdjęcia) Bronisław Zyder, słowo wiążące Grażyna Siwek, program zespołów ich kierownicy – Tomasz Piwko, Barbara Mračna, Barbara Weiser, Jiří Machač st., Jakub Toman i Monika Labudek, techniczne przygotowanie sali Richard Mračna. Komisji odznaczeniowej przewodniczył Edward Rychlik, wystawę przygotowali Bronisław Zyder, Edward Schönwald, Tomasz Żyła, Marian Weiser. Ponadto wielki wkład pracy włożył Marian Pilch, Klub Kobiet i wielu innych. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Ale to już nasza wspólna satysfakcja.

Bogumiła Przeczek

« 1 z 6 »