Również w tym roku służyła nam wsparciem gmina (i nie tylko ona)

Mija kolejny rok pandemii, który znowu związany był z istotnymi ograniczeniami w życiu społecznym i kulturalnym, co bardzo ujemnie odczuwa branża gastronomiczna i turystyczna, jednak nieco zapominamy również o związkach i stowarzyszeniach, które właśnie dzięki tego rodzaju imprez mogą finansować i rozwijać swą działalność. W ciągu kilku letnich miesięcy relatywnego spokoju mogły nasze zespoły odetchnąć i wznowić próby czy występy. Jednak jesień przyniosła kolejne obostrzenia, które nie były tak surowe jak wcześniej, jednak wszechobecny strach był powodem do rezygnacji z wieli imprez. To wszystko odbiło się wyraźnie na wysokości naszych przychodów. Niestety bieżące wydatki nie zmalały, wręcz przeciwnie z powodu szalejących cen rynkowych raczej rosną.

Na szczęście nawet w tak trudnych dla nas czasach możemy liczyć na wsparcie naszej rodzimej Gminy Sucha Górna, która w ramach dotacji na kulturę przeznaczyła dla nas kwotę 80 000,- CZK, dzięki której mogliśmy sfinansować stanowczą część kosztów związanych z działalnością naszych zespołów. W ostatnich latach bowiem wyraźnie wzrosła liczba tancerzy w ZPIT Suszanie, gdzie obecnie tańczy ok. 55 młodych ludzi. Dla nas to jest ogromna satysfakcja, ale także zobowiązanie na przyszłość, by odpowiednio się troszczyć o taki narybek. Garderoba zespołowa jest chyba największa w całym rejonie, jednak w ciągu roku okazał się stan zużycia butów tanecznych, który nie pozwalał na ich kolejne podreperowanie. Zwróciliśmy się do Gminy Sucha Górna z wnioskiem o dofinansowanie zakupu nowych butów w wysokości 75 000,- CZK i w październiku rada przedstawicieli wniosek uchwaliła.

Muszę podkreślić, że z dużą pomocą przyszedł również Konsulat Generalny RP w Ostrawie, który ufundował zakup kolejnej partii butów o wartości prawie 900 EUR.

Właśnie dzięki tym dotacjom mogliśmy u doświadczonego producenta zakupić wysokiej jakości buty taneczne, z których tancerze będą korzystali przez wiele lat. Pragnę najserdeczniej podziękować Gminie Sucha Górna i Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.