Jak se downi śpiwało

W restauracji U Šimaly spotkały się cztery hawierzowskie zespoły pielęgnujący davny śląski folklor, ale wywodzące się z innego środowiska narodowościowego i kulturowego. Były to: Havířovske babky, Vonička, Chórek i Šmykna. Było to również spotkanie międzypokoleniowe, bowiem różnica wieku pomiędzy najmłodzszym i najstarszym uczestnikiem programu wynosiła 70 lat. Każdy z zespołów przedstawił swój program, a potem wszyscy zaśpiewali razem. Pomysłodawcą spotkania był „Chórek”.

Czytaj więcej