Chór mieszany SUCHA – Kontakt

Kristina Fajová
kierownik organizacyjny

Volontérská 756/3
735 35 Horní Suchá
Czech Republic

tel.: (+420) 731 650 275

e-mail: chor.sucha@pzkosuchagorna.cz