O Klubie Chłopa

Powstał oficjalnie 4 kwietnia 2012 roku na inauguracyjnym spotkaniu panów w Domu PZKO.

Jednak przesuńmy się o kilka dni wstecz. O założeniu Klubu poinformovali panowie już 31. 3. 2012 na Świniobiciu. Trzeba powiedzieć, że zawiadomienie zaprezentowali poniekąd nietypowo. a konkretnie piosenką autorstwa Jerzego Kwiczali. Jedenaście jej zwrotek sprawiedliwie, ale z humorem oceniło działalność zespołów i zasłużonych członków w naszym kole a przy okazji ogłosili powstanie „Klubu Chłopa”. (Tekst piosenki: W Suchej Gornej w PZKO)

W ten sposób rozrosła się rodzina naszych klubów i zespołów o kolejnego członka. Działalność Klubu Chłopa jest od samego początku intensywna. Panowie regularnie spotykają się w Domie PZKO, gdy na zebraniach omawiają kolejne zadania, zamiary i pomysły, Wyjeżdóają na wycieczki zwiedzając ciekawe miejsca, jak np. centrum ratownictwa 112 w Ostrawie, Muzeum Górnictwa Landek itp. Jednak ich dorobek i wysiłek nie łączy się tylko z zabawą i podróżowaniem. Sumiennie troszczą się o wyposażenie Domu PZKO, naprawiają na bieżąco usterki i wady na jego wyposażeniu, pomagają przy organizacji imprez. Krótko mówiąc możemy się pochwalić „chłopską ręką”, która jest bezcenna w kaódym gospodarstwie.

Wszyscy Panowie, którzy chcieliby zasilić szeregi Klubu Chłopa. będą mile widziani. Zapraszamy.