Logo PZKO

Miejscowe Ko│o PZKO

Sucha Gˇrna
Witamy w Czwartek, 13 czerwca 2024, 23:01

Wyszukiwanie


Szukaj
na stronach MK PZKO!
Zaawansowane

Informacje

MK PZKO Sucha G├│rna
ul. Centrum 235
735 35 Horn├ş Such├í

Czech Republic

I├ł 70920656

e-mail:
info(at)pzkosuchagorna.cz

Motto:
Najlepiej cz│owiek prosi, gdy dziŕkuje. (S.Wyszy˝ski)

IloťŠ pokazanych artyku│ˇw: 2 (z 2 │╣cznie znalezionych)

Klub M┬│odych

Coœ o Klubie M³odych

Publikowano dnia 14. 02. 2006 (1455 przeczyta˝)

Klub M³odych ma ju¿ d³ugoletni¹ tradycjê. Znajduje siê na poddaszu Domu PZKO w Suchej Górnej. Klub s³u¿y ju¿ kilkadziesi¹t lat do spotkañ m³odzie¿y MK PZKO, którzy spêdzaj¹ w Klubie wolne weekendowe wieczory.
Oczywi┼ôcie by┬│y i s┬╣ tutaj organizowane spotkania by┬│ych cz┬│onk├│w Klubu tzw. "Spotkania Starej Gardy", jak r├│wnie┬┐ r├│┬┐ne wieczorki i spotkania m┬│odzie┬┐owe. W historii Klubu przebieg┬│o ju┬┐ kilka rekonstrukcji lokalu. T├¬ ostatni┬╣ i chyba najbardziej rzeteln┬╣ i uci┬╣┬┐liw┬╣ przeprowadzili jego cz┬│onkowie w 1999 roku. Dosz┬│o w├│wczas do zaizolowania ┼ôcian zewn├¬trznych Klubu jak r├│wnie┬┐ rekonstrukcji wn├¬trza. Tera┼Şniejszy wygl┬╣d Klubu mo┬┐na obejrze├Ž na fotografiach. Podczas rekonstrukcji cz┬│onkowie Klubu odpracowali 1464 godzin roboczych.
W odnowionym Klubie s┬╣ dzi┼ô organizowane najr├│┬┐niejsze uroczysto┼ôci urodzinowe, spotkania itp., nie tylko jego cz┬│onk├│w, poniewa┬┐ istnieje mo┬┐liwo┼ô├Ž wynaj├¬cia klubu. Nie jedna klasa organizuje tutaj wieczorki po┬┐egnalne lub spotkania klasowe. Jest do dyspozycji w pe┬│ni wyposa┬┐ony bar oraz nag┬│o┼ônienie.

Klub M┬│odych

Klub M┬│odych - Kontakt

Publikowano dnia 13. 02. 2006 (8 przeczyta˝)

W sprawie wynajêcia "Klubu na Poddaszu" prosimy o kontakt z kierownikiem Domu PZKO.


| Autor: Klub M┬│odych | InformaŔnÝ e-mailVytisknout Ŕlßnek

Imieniny obchodz┬╣

w Polsce:
Antoni, Lucjan, Gracja

w Czechach: AntonÝn

Aktualnoœci

Nowe strony internetowe
Od stycznia 2016mamy nowe strony internetowe www.pzkosuchagorna.cz. Aktualnie wyœwietlona witryna jest dostêpna jako archiwum wczeœniej wyœwietlanych informacji.
W│o┐one: 10.01.2016

Skupina ╚EZ

Layout rsBloger by pa3k © 2005 modified by MK PZKO © 2006.
Witryna stworzona za pomoc╣ phpRS - GNU/GPL systemu radakcyjnego. 
Administracja witryny WebMail webmaster(at)pzkosuchagorna.cz Dokumenty