Wybory samorządowe – podziękowanie

W imieniu wszystkich kandydatów, będących zarazem członkami naszego Koła, startujący w tegorocznych wyborach samorządowych serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poparli naszą kandydaturę przez oddanie głosów preferencyjnych.

Jak wynika z wyników wyborów, to w Suchej Górnej rzeczywiście wybieramy ludzi a nie partje.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy i obiecujemy dołożyć wszelkich starań, żeby Państwa nie zawieść.

Marian Pilch, wiceprezes

Czytaj więcej

Skład Zarządu na lata 2019-2020

 

Jan Zyder, Mgr. prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. 1. wiceprezes
Marek Kriš wiceprezes ds. kultury
Halina Żyła skarbnik
Marcela Toman sekretarz, zastępca skarbnika
Siwek Grażyna, Mgr. protokolant, współpraca ze szkołą
Bogumiła Przeczek, Mgr. kronikarz, sprawy prasowe
Janina Rzyman metrykarz
Tomasz Żyła manager projektów
Jakub Toman, Mgr. propagacja
Brigita Kriš logistyka
Barbara Mračna ZPiT Suszanie
Roman Mračna Klub Młodych
Paweł Tomiczek Chórek
Eugenia Kaňa, Mgr. Klub Kobiet
Krystyna Faja Chór Mieszany Sucha
Władysław Czendlik kierownik rejonowych
Bronisław Zyder gospodarz, Klub Chłopa
Bronisław Faja gospodarz
Adam Wróbel członek zarządu

 

Czytaj więcej

Walne Zebranie

Niedziela 3.03.2019, godz. 15.00, Dom PZKO.

Program zebrania:

1. Zagajenie i program kulturalny.
2. Wybory komisji, weryfikatorów protokołu i protokolanta.
3. Sprawozdanie z działalności naszego Koła PZKO w roku 2018.
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
6. Sprawozdanie weryfikatorów protokołu.
7. Przedstawienie i akceptacja Ramowego planu pracy i budżetu na rok 2019.
8. Dyskusja.
9. Wybory zarządu Koła i Komisji rewizyjnej.
10. Przyjęcie uchwały.
11. Zakończenie.

Zarazem zapraszamy po zebraniu na spotkanie towarzyskie, żeby pogwarzyć, zabawić się, coś zjeść i zawspominać.

Czytaj więcej