Skład Zarządu na lata 2021 – 2022

Jan Zyder, Mgr. prezes
Marian Pilch, Ing. 1. wiceprezes
Roman Mračna wiceprezes
Jakub Toman, Mgr. wiceprezes
Marcela Toman sekretarz
Siwek Grażyna, Mgr. protokolant, współpraca ze szkołą
Bogdan Firla gospodarz Domu PZKO
Halina Żyła księgowa
Tomasz Żyła członek zarządu
Barbara Mračna ZPiT Suszanie
Władysław Czenglik rejonowi
Bronisław Faja Chór Sucha, Klub Chłopa
Wojciech Zyder Klub Młodych
Marek Kriš członek zarządu

 

Czytaj więcej

Skład Zarządu na lata 2019-2020

 

Jan Zyder, Mgr. prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. 1. wiceprezes
Marek Kriš wiceprezes ds. kultury
Halina Żyła skarbnik
Marcela Toman sekretarz, zastępca skarbnika
Siwek Grażyna, Mgr. protokolant, współpraca ze szkołą
Bogumiła Przeczek, Mgr. kronikarz, sprawy prasowe
Janina Rzyman metrykarz
Tomasz Żyła manager projektów
Jakub Toman, Mgr. propagacja
Brigita Kriš logistyka
Barbara Mračna ZPiT Suszanie
Roman Mračna Klub Młodych
Paweł Tomiczek Chórek
Eugenia Kaňa, Mgr. Klub Kobiet
Krystyna Faja Chór Mieszany Sucha
Władysław Czendlik kierownik rejonowych
Bronisław Zyder gospodarz, Klub Chłopa
Bronisław Faja gospodarz
Adam Wróbel członek zarządu

 

Czytaj więcej

Skład Zarządu na lata 2017-2018

Jan Zyder, Mgr. prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. 1. wiceprezes
Marek Kriš wiceprezes ds. kultury
Edward Rychlik, Mgr. wiceprezes ds. współpracy i projektów
Halina Żyła skarbnik
Marcela Toman sekretarz, zastępca skarbnika
Siwek Grażyna, Mgr. protokolant, współpraca ze szkołą
Bogumiła Przeczek, Mgr. kronikarz, sprawy prasowe
Tomasz Żyła manager projektów
Janina Rzyman metrykarz
Jakub Toman, Mgr. propagacja
Marian Bura koordynator imprez
Brigita Kriš logistyka
Przeczek Zbysław. Ing, kierownik Domu PZKO
Bronisław Zyder gospodarz, Klub Chłopa
Anna Krużel gospodarz
Bronisław Faja gospodarz
Jerzy Kwiczala gospodarz
Barbara Mračna ZPiT Suszanie
Kamil Wróbel Klub Sportowy
Roman Mračna Klub Młodych
Paweł Tomiczek Chórek
Eugenia Kaňa, Mgr. Klub Kobiet
Krystyna Faja Chór Mieszany Sucha
Władysław Czendlik kierownik rejonowych
Leszek Buchta członek zarządu
Adam Wróbel członek zarządu

 

Czytaj więcej

Skład Zarządu na lata 2015-2016

Jan Zyder, Mgr. Prezes MK PZKO
Marian Pilch, Ing. wiceprezes
Marek Kriš wiceprezes ds. kultury
Edward Rychlik, Mgr. wiceprezes ds. współpracy z Polską
Halina Żyła skarbnik
Marcela Toman sekretarz, zastępca skarbnika
Siwek Grażyna, Mgr. protokolant, zastępca sekretarza
Anna Krużel członek zarządu
Władysław Czendlik kierownik rejonowych
Janina Rzyman metrykarz
Bogumiła Przeczek, Mgr. kronikarz, prawy prasowe
Jakub Toman, Mgr. animator imprez, administrator witryny
Marian Bura animator imprez, administrator witryny
Brigita Kriš logistyka
Adam Wróbel projekty
Bronisław Zyder projekty
Eugenia Kaňa, Mgr. kierownik Klubu Kobiet
Krystyna Faja Chór Mieszany Sucha – kierownik organizacyjny
Barbara Mračna ZPiT Suszanie
Kamil Wróbel Klub Sportowy
Roman Mračna Klub Młodych
Paweł Tomiczek Chórek
Leszek Buchta Klub Chłopa
Jadwiga Makówka współpraca z PSP i przedszkolem
Bronisław Faja gospodarz
Jerzy Kwiczala gospodarz
Bohdan Firla, Ing. gospodarz
Przeczek Zbysław. Ing, Kierownik Domu PZKO

 

Czytaj więcej