Historia MK PZKO

Kilka słów o historii Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej.Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Suchej Górnej został założony 9 listopada 1947 roku w sali Domu Robotniczego. Po sześcioletnich tragicznych latach okupacji niemieckiej Koło nawiązało do działalności kulturalno – oświatowej organizacji działających w Suchej Górnej w latach międzywojennych a szczególnie do Macierzy Szkolnej. Sytuacja wyjściowa w okresie lat 1947 – 1967 była bardzo trudna, można jednak ten okres charakteryzować burzliwym rozwojem pracy Koła, aktywnością członków, wzrostem bazy członkowskiej.Pod koniec pierwszego roku działalności Koło liczyło 476 członków, natomiast w roku 1967 liczba ta wzrosła do 875. Wówczas Koło szczyciło się takimi zespołami jak: „Melodia”, „GAMA”, „Robinsonki”, chór mieszany, męski i żeński, zespołem teatralnym, tanecznym i muzycznym „FORUM”. W następnych latach założono Zespół kobiet, Klub Młodych, klub szachistów i zespół gimnastychno-rytmiczny. Nie ulega wątpliwości, iż całokształt pracy zespołów przyczynił się w dużej mierze do wzbogacenia życia kulturalnego i sportowego. W tym okresie było widoczne ustabilizowanie się działalności Koła i jego zespołów.

Do nowego kształtu organizacyjnego imprez Koła doszło pod koniec lat 60-tych, kiedy w październiku 1968 roku dzięki ofiarnej pracy działaczy i członków Koła, którzy w latach 1967-1968 brygadniczo przepracowali 12 494 godzin, otwarto Dom PZKO, co korzystnie wpłynęło na dalszą działalość Koła. W nowym budynku odbywały się próby zespołów, wystawy, spotkania absolwentów szkół, imprezy Klubu Młodych, prelekcje, uroczystości rodzinne oraz posiedzenia zarządu i rejonowych. Od samego początku Dom PZKO tętnił życiem pełnym pracy i ruchu. W sierpniu 1992 roku zarząd Koła przystąpił do generalnej adaptacji Domu PZKO. Przeprowadzono rekonstrukcję instalacji wodnej i elektrycznej, wymalowano wszystkie pomieszczenia oraz wprowadzono instalację gazowego ogrzewania do wszystkich lokali. Wszystkie te prace nie mogłyby się odbyć bez ofiarnej współpracy sponsorów.

W ramach MK PZKO pracują aktualnie trzy zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „SUSZANIE”, Chór mieszany „SUCHA” oraz zespół śpiewaczy Chórek. Oprócz zespołów działają również Klub Kobiet, Klub Młodych „Na Poddaszu”, Klub Chłopa oraz Klub Sportowy.