Z historii Klubu Kobiet

Ruch kobiecy ma w Suchej Górnej własne i chlubne tradycje. Kobiety zrozumiały, że nie chodzi o jakiś jednorazowy wysiłek, ale o stałe, ścisłe, codzienne i systematyczne współdziałanie z zarządem MK PZKO i jego wszystkimi zespołami.

Zarząd MK PZKO powołał dnia 14.11.1948 Sekcję Kobiet. Pierwszą kierowniczką była pani Anna Godula. Sekcja od razu zaczęła rozwijać życie towarzyskie wśród członkiń Koła. Nie sposób wymienić ile kobiety zorganizowały kursów haftu, szycia, wykroju, zimnej kuchni, gotowania itp. Były lata, że Sekcja Kobiet organizowała wiosenne i jesienne kursy, a na zakończenie wystawę wykonanych prac. W roku założenia liczyła 62 członkinie, a dziś 32. Wszystkie swoje poczynania Sekcja opierała na praktyce pań, ale również na doświadczeniach swojego poprzednika z lat trzydziestych ubiegłego wieku „Koła Gospodyń Wiejskich“, którego kierowniczką była pani Emilia Pietraszek.
W roku 1953 Sekcja Kobiet została przemianowana na Zespół Kobiet, zaś w późniejszym okresie na Klub Kobiet. Praca nie uległa zmianie, panie nadal kontynuują spotkania z prelegentami, zabezpieczają wszystkie imprezy Koła od strony kulinarnej, zaś w wolnym czasie haftują, szydełkują, zaznajamiają się z nowymi technikami haftu, choć trzeba przyznać, że tych pań jest w Klubie Kobiet coraz mniej ze względu na przeciętną wieku klubowiczek.
Zebrania klubowe odbywają się pierwszą środę w miesiącu. Na spotkaniach przeciętnie spotyka się 20 aż 25 pań. Od roku 1990 panie zorganizowały 7 wystaw robót ręcznych. Systematycznie przedstawicielki naszego Klubu Kobiet biorą udział w akcjach, które organizuje Sekcja Kobiet przy ZG PZKO. Są to np. Wiosenne i jesienne spotkania członkiń wszystkich Klubów Kobiet. Odbywają się one zawsze w innym Domu PZKO, żeby poznać warunki i możliwości innych Klubów Kobiet. Bierzemy udział w Babskich Festynach. W roku 2001 zorganizowałyśmy go również w naszym Domu PZKO. Bardzo chętnie przedstawicielki naszego Klubu Kobiet uczestniczą w wycieczkach, które organizuje Sekcja Kobiet ZG PZKO. Zwiedzamy ciekawe miejsca na przemian w Polsce i u nas. Delegacja naszego Klubu Kobiet odwiedza wystawy robót ręcznych w sąsiednich Kołach. Według możliwości nie zapominamy również o prelekcjach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi /lekarze, kosmetyczka…/. Panie uczestniczą w wycieczkach, które organizuje zarząd Koła, ale również podczas wakacji urządzają wycieczkę we własnym zakresie. Zwiedziłyśmy już Czantorię, Ustroń, Czeladną, Mosty koło Jabłonkowa… Trasy wycieczki musimy dostosować do wieku i kondycji fizycznej pań. Żadna impreza Koła nie obejdzie się bez pracy pań. Na ich barkach leży cała organizacja wszystkich imprez Koła od strony zaplecza kulinarnego. Wymienię chociaż najważniejsze: Bal PZKO, wystawy, odpust, festyn ogrodowy, wykopki, jubileusze zespołów, uroczystości śpiewactwa itp….
Zespół Klubu Kobiet jednak się starzeje, dlatego chętnie przyjmujemy do naszego grona młodsze panie, którym już dzieci podrosły, a one same czują się jeszcze młodo. Czekamy na Was, spróbujcie obniżyć średnią wieku naszego Klubu Kobiet, wnieście trochę nowych pomysłów do naszej pracy klubowej.

Kierowniczki Klubu Kobiet Gospodynie
Anna GODULA 1948 – 1976 Olga SIOSTRZONEK
Aurelia GAMROT 1976-1979 Olga WOJACZEK
Janina URBANIEC 1979-1985 Wanda MUCINA
Alina FAJA 1985-1989 Anna STALMACH
Eugenia KAŇA 1990- dotąd