15 lat „Chórku”

Folklor, to dziedzictwo kultury ludowej, jeden z fundamentów tożsamości regionalnej i  narodowej. Stanowią go te dobra kulturowe, które zaspokajały określone potrzeby w życiu społeczności. Jedną z nich była towarzysząca minionym pokoleniom piosenka. To właśnie ona stanowi sedno działalności „Chórku”, regionalnego zespołu śpiewaczego działającego przy MK PZKO Sucha Górna.

Jubileusz 15- lecia zespołu, który odbył się 2 czerwca w Domu Robotniczym w ramach transgranicznego projektu „Żywa kultura i tradycja II- edukacyjne spotkania z folklorem” spełnił zakresem i treścią najśmielsze oczekiwania.

(więcej…)

Czytaj więcej

Zespół śpiewaczy „Chórek” w 2016 roku

Skład zespołu:

Marcela Toman, Magda Bura, Danka Juchna, Renata Filuś, Graża Wróbel, Mariola Weiser, Danka Knápek – występuje już tylko gościnnie, ponieważ      mieszka na Morawach. Nowym członkiem zespołu jest Graża Dostal.

Jan Juchna, Paweł Tomiczek, Marian Pilch, Marian Bura, pod koniec roku odszedł Bohdan Firla a aktualnie panom pomaga Roman Filuś.

Kierownik: Barbara Weiser
Współpracujący:  kapela Šmykňa – kierownik Jiří Machač sen., primaš Adam Machač,
Manager: Marian Weiser

Próby zespołu

Próby cały czas trwania zespołu odbywają się u Weiserów. I ciągle przybywa  na nich najmłodszego narybku. Oprócz naszej „maskotki“ Natalki Bura, która nie opuszcza prawieże żadnej próby, w próbach uczestniczą również córki państwa Wróblów, Tomanów i Pilchów. To właściwie dalszych 6 małych śpiewaczek.

Występy

7.01.2016

Chórek rozpoczął rok 2017 występem na zebraniu MK PZKO w Karwinie – Raju.

17.01.2016

Początek roku to również kontynuacja Świąt Bożego Narodzenia i czas kolęd. Chórek razem z kapelą Šmykňa i jej śpiewaczkami wystąpił z tradycyjnymi polskimi i słowackimi kolędami w ramach niedzielnych nabożeństw w kościołach w Olbrachcicach i Suchej Górnej. (więcej…)

Czytaj więcej

Sucha Górna oraz Olbrachcice

Dwoma  występami z kolędami podczas niedzielnych mszy u nas w Suchej i w Olbrachcicach zakończył Chórek ze Šmyknią program sezon występów świątecznych.

Czytaj więcej

Valašské Mezíříčí oraz Kelč

W niedzięlę  Chórek i Šmyknią wykonali dalsze dwa występy dla czeskiej publiczności. Pierwszy w ramach  świątecznych targów na rynku w Valašském Meziříčí i drugi w domu kultury w niedalekim mieście Kelč. Także tym razem występy spotkały się z dużym zainteresowaniem a po występie wykonawcy musieli ciekawskim wyjaśnić, z jakiego regionu pochodzą i jak doszło do tego, że śpiewają polskie kolędy i do tego  z prawie słowacką kapelą.

29_Valasske_Mezirici

31_Kelc

Czytaj więcej

Ostrava – Hrabová

W ciekawym i pięknym drewnianym  budynku kościoła św. Katarzyny w Ostrawie – Hrabowej odbył się pierwszy koncert z nowym repertuarem.  Składał się z trzech części – w pierwszej zabrzmiały polskie kolędy, w drugiej słowackie w wykonaniu śpiewaczek Šmykni a na zakończenie wszyscy wykonawcy razem z publicznością zaśpiewali kilka znanych czeskich kolęd. Opracowanie muzyczne tradycyjnych polskich kolęd  to dzieło kierownika Šmykni Jiřího Macháča st. i, jak się można spodziewać, jest nietradycyjne, ale na pewno ciekawe. Nasi wykonawcy i widownia zaskoczyli się chyba nawzajem. Słuchacze nie spodziewali się takiej dużej porcji polskich pieśni a członkowie Chórku byli mile zaskoczeni długimi brawami.

27_Hrabova

Czytaj więcej

Barbórka

Początek grudnia to czas górniczych Barbórek. Na jednej z takich imprez polskich firm pracujących na naszych kopalniach wystąpił Chórek  w hawierzowskiej Radosti. Występ ocenił właściel firmy słowami, że bardziej mu się podobały piosenki i stroje górnicze niż mażoretki, które również wystąpiły w programie na tej imprezie.

Czytaj więcej

Zgrupowanie Cierlicko

Nowy program najlepiej przygotowuje się w spokoju w ramach całowikendowych zgrupowań. To ostatnie, na którym Chórek ze Šmyknią przygotował kolędowanie, odbyło się dzięki niebagatelnej pomocy sponsorów w Cierlicku – Grodziszczu na Gruncie państwa Farnych. Prawie domowe  warunki i świetne zabezpieczenie ze strony gospodarzy pomogło przy rekordowym opracowaniu 7 tradycyjnych kolęd.

26_Zgrupowanie

Czytaj więcej

„FEDROWANI Z FOLKLORYM” PO RAZ ÓSMY

Fedrowani z folklorym organizowane w cyklu dwuletnim przez Gminę Sucha Górna oraz Mariana Weisera i Jana Mračnę z ramienia MK PZKO również w tym roku przyciągnęło komplet widzów.

A propozycja programowa była bardzo atrakcyjna. Oprócz ,,Suszan” i ,,Chórku”- corocznych uczestników programu, do Suchej przyjechała ,,Šmykňa”, ,,Kamraci” i ,,Lipka”, zaś gośćmi z daleka były zespoły: pilzneńska ,, Mladina ”, wrocławski zespół ,, Kalina ” i słowacki PUĽS z Preszowa.

Wieczór sobotni otworzył hymn górniczy w wykonaniu śpiewaka operowego Tomasza Suchanka. Całość programową w humorystycznym stylu prowadzili Agata Rzyman i Wojciech Kadłubiec. Konferansjerka zawsze poświęcona jest jedemu tematowi związanemu z kopalnią. W tym roku był to problem ze zbytem węgla, wobec czego prowadzący starali się szukać sposobów, jak dobrze węgiel sprzedać. Publiczność była programem zachwycona. Głównymi sponsorami były fundacje ČEZ i OKD.

 

Czytaj więcej

Chórek i Šmykňa gościli w Polsce

„Chórek” wraz ze „Smykną” zaśpiewał na imprezie „Chlebem i solą” w Dąbrowie Górniczej, której zorganizowatorem jest Pałac Kultury Zagłebia . W ramach imprezy Koła Gospodyń Wiejskich z 28 dzielnic 120- tysięcznego miasta prezentują swój dorobek. Występ odbył się na stadionie sportowym w Będzinie. Po występie odbyła się biesiada.

Czytaj więcej