Zgrupowanie Cierlicko

Nowy program najlepiej przygotowuje się w spokoju w ramach całowikendowych zgrupowań. To ostatnie, na którym Chórek ze Šmyknią przygotował kolędowanie, odbyło się dzięki niebagatelnej pomocy sponsorów w Cierlicku – Grodziszczu na Gruncie państwa Farnych. Prawie domowe  warunki i świetne zabezpieczenie ze strony gospodarzy pomogło przy rekordowym opracowaniu 7 tradycyjnych kolęd.

26_Zgrupowanie