Wycieczka Klubu Chłopa do Opawy

16.02.2016

Na wystawę o Lucemburkach pojechało do Opawy 8 chłopów. Zybyszek Przeczek, Bronek Zyder, Leszek Buchta, Genio Faja, Henio Kośmider, Erwin Mikuła, Tadek Krużel i Jerzy Kaňa wsiedli do pociągu w Suchej Górnej i ruszyli za historią do Opawy. Na opawskim przystanku kolejowym wstąpili do bufetu na śniadanie. Jedni zjedli flaczki wołowe, inni grochówkę a ci bardziej wybredni dali sobie kawę i ciastko. (więcej…)

Czytaj więcej

Drogi Polaków do Kazachstanu

Co pewien czas Klub Chłopa w ramach swej działalności organizuje prelekcje, na które zaprasza wszystkich zainteresowanych. Tym razem zaciekawiły ich losy Polaków w Kazachstanie, o których opowiadali B. i Z. Przeczkowie.

Prelekcja ,,Drogi Polaków do Kazachstanu” to historia rodziny synowej państwa Przeczków, Swietłany Ciszewskiej, która przesiedlając się z Polski na Kresy, podzieliła losy setek tysięcy Polaków zesłanych w różne miejsca Związku Radzieckiego. Nim jednak rozpoczęło się opowiadanie o konkretnej rodzinie na tle wydarzeń historii, Z. Przeczek   opowiedział licznie zebranym  słuchaczom o Kazachstanie dawniej i dziś, oraz przedstawił najważniejsze wydarzenia w historii Polski rzutujące na zmianę granic i migrację ludności. Po jego wystąpieniu B. Przeczek przedstawiła losy jednej rodziny na przestrzeni kilku wieków, dokumentując opowiadanie zdjęciami . Z Wielkopolski wyjechali Ciszewscy w 16. wieku na Ukrainę będącą częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a potem w roku 1936, na skutek represji stalinowskich, zostali zesłani do Kazachstanu, gdzie mieszkają do dziś. Pozytywnym w całej historii jest fakt, że po kilku wiekach najmłodsza generacja wraca do Polski.

Czytaj więcej