Historia śpiewactwa

Tradycje śpiewacze w naszej gminie sięgają jeszcze przed pierwszą wojną światową. Już w 1913 roku powstał pierwszy oficialny Chór mieszany I koła Macierzy Szkolnej. Niestety działalność śpiewaczą zytrzymała pierwsza wojna światowa. Ale już w 1918 roku powstał Chór mieszany Lira przy I kole Macierzy Szkolnej.

Największy rozkwit śpiewactwa w Suchej Górnej nastąpił w latach międzywojennych a konkretnie w latach 1921 – 1938. W tym okresie powstało na terenie naszej wioski dziewięć zepołów śpiewaczych. Prócz własnych koncertów brały udział w różnych konkursach śpiewaczych i licznych występach w okolicach naszego regionu. Okrutna druga wojna światowa stłumiła jakąkolwiek działalność kulturalną.

W roku 1947 na apel miejscowej grupy Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Miejscowego Koła PZKO zrodziły się dwa chóry a mianowicie Chór mieszany oraz Chór męski. Niestety asymilacja i niezainteresowanie śpiewactwem oba chóry połączyła w Chór Mieszany Sucha, który działa do dnia dzisiejszego. Efektem ofiarnej pracy są liczne występy w kraju i za granicami. Były nagrania w Radio w Ostrawie i Katowicach. Od kilkudziesięciu lat chór utrzymuje wpółpracę z męskim chórem Harfa z Bielska Białej. W 1998 roku chór obchidził 85-lecie śpiewactwa w Suchej Górnej. Od tej pory corocznie organizował w jesieni spotkania chóralne pt. Jesienne śpiewanie, które cieszyły się wielkim powodzeniem. W 2006 roku śpiewało w chórze 35 chórzystów. Kierownikiem była wówaczas pani Wanda Sztebel zaś dyrygentem Anna Kiszka.