O Chórku

Chórek został założony w roku 2003. Powstał w czasie przygotowań do jubileuszu 50lecia założenia ZPiT Suszanie. Wiosną 2003 odbyło się pierwsze zebranie komitetu organizacyjnego Jubileuszu, gdzie zdecydowano, że trzeba będzie przygotować również wokalne części progamu jubileuszowego, które będą wypełniały luki pomiędzy poszczególnymi tańcami. Organizacją tej części programu zajęła się Barbara Weiser. W zespole już dawniej istniały grupy śpiewacze wspomagające tancerzy. W latach osiemdziesiątych były to panie z Chóru Tęcza, później członkinie zespołu. Nowo wytworzona grupa miała więc do czego nawiązywać, bo Grażyna Siwek i Barbara Weiser wcześniej już śpiewały w wyżej wymienionych grupach. Chętnych do śpiewania bez trudu udało się pozyskać z szeregu byłych tancerzy. Tak więc do założycieli – pierwszych członków Chórku-jubilata należeli: Bogdan Firla, Grażyna Mec, Danuta Mikuła, Grażyna Siwek, Paweł Tomiczek, Barbara Weiser oraz Irena Żagan. Próby zaczęły się odbywać regularnie – najczęściej w domu Grażyny Siwek, gdzie swojej fachowej pomocy w pierwszych krokach bezinteresownie udzielała chórzystom pani Jadwiga Niemiec, która prowadziła pierwsze próby z jubileuszowym repertuarem. Pracy było stosunkowo dużo, ponieważ okazało się, że trzeba przygotować ponad 20 piosenek. Rok 2003 był dla ZPiT Suszanie przełomowym rokiem, ponieważ w tym roku ukończył współpracę z dotychczasową zespołową kapelą pod kierownictwem pana Leona Buławy, natomiast nawiązał nową – z kapelą Kamraci. Tym samym chórek przygotowywał  na jubileusz piosenki z obiema kapelami. Pierwszy historyczny występ chórku  odbył się we wrześniu 2003 roku na Śląskich Dniach w Łomnej, na tym występie akompaniowała kapela Kamraci. Występ na Koncercie Jubieluszowym jesienią 2003 roku okazał się bardzo udany, co skłoniło wszystkich do decyzji, aby kontynuować śpiewanie. Próby zaczęły się odbywać w domu Weiserów i tak już pozostało do dnia dzisiejszego. Zespół zadecydował, że nadal będzie śpiewał piosenki ludowe i będzie występował w cieszyńskich strojach.

Pierwsze lata zespołu nacechowane były licznymi występami, czy to z ZPiT Suszanie czy samodzielnie. Chórek brał razem z ZPiT Suszanie udział w różnych festiwalach, z których najmilsze wspomnienia łączą się z występami na Tygodniu Kultury Beskidzkiej i Festiwalach Polonijnych w Rzeszowie. W tym czasie chórek śpiewał z kapelą Kamraci, która była chwilowo do dyspozycji z powodu przerwy w działalności zespołu Błędowianie, w wyniku współpracy z Kamratami repertuar zespołu rozszerzył się o wiele nowych piosenek. Pierwotny skład osobowy niestety  uległ zmianie, którą spowodowały obowiązki rodzinne i zawodowe członków. Z  założycieli pozostali tylko Bogdan Firla, Paweł Tomiczek i Barbara Weiser, a dołączyła Marcela Bura oraz  członkowie średniosuskiego koła Danuta i Jan Juchnowie, Renata Filuś i Danka Knapek, przez pewien czas śpiewała też Marta Wierzgoń. Do udanych i najmilej wspominanych akcji z tego okresu trzeba zaliczyć prawie tygodniowy udział w Festiwalu Kapel Ludowych w Toruniu, gdzie Chórek koncertował z Kamratami. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że występy na tym festiwalu urozmaicone były krótkimi pokazami tańców w wykonaniu trójki tancerzy: Marty Wierzgoń, Karin Farnej i Mariana Weisera.

Reaktywacja Błędowian niestety ukończyła okres współpracy Kamratami. W tym czasie jednak Suszanie założyli już własną, młodą kapelę na czele z Ryszardem Mračną, z którą Chórek zaczął współpracować. Ta współpraca też przyniosła liczne występy i wyjazdy, w tym również udział części Chórku  w festiwalu folkorystycznym w Holandii czy udział w turnieju kapel ludowych w polskim Suszcu, gdzie zespół zyskał wyróżnienie. Trzon repertuaru Chórku tworzyły zawsze piosenki cieszyńskie, ale stałe miejsce miały w nim również piosenki słowackie – z nimi prezentował się razem z zespołem Janko Mračna. Pięciolecie obchodził Chórek razem z Suszanami, prezentując się na Koncercie Jubileuszowym z okazji 55lecia Suszan. Do śpiewaków dołączyła wtedy Katarzyna Mikesz a towarzyszyła kapela ZPiT Suszanie.

Przełomowym dla zespołu rokiem był rok 2010. Marian Weiser, który od samego początku istnienia Chórku działał w roli szefa organizacyjnego, w związku z organizowaniem imprezy Fedrowanie z Folklorem wpadł na pomysł współpracy z kapelą ludową  Šmykňa. Chociaż ten pomysł z początku wydawał się nierealny, udało się  wprowadzić go w życie. Rozpoczęła się więc wspólna praca, wynikiem której było nagranie jak dotąd jedynej płyty. Członkowie Chórku zdecydowali, że będzie ona zatytułowana „Pod Zielónym Strómym” – czyli według jednej z piosenek. Po długich naradach zapadła też decyzja, że odtąd nazwą zespołu nadal będzie Chórek – tyle że z dużej litery.

Samo nagranie płyty poprzedzały liczne próby, które przebiegały nie tylko w Suchej Górnej, ale również w Ostrawie, gdzie pracuje kapela Šmykňa. Aranżacjami  wybranych piosenek zajął się Jiří Machač starszy – wynikiem jego pracy było kilkanaście niecodziennie i precyzyjnie opracowanych melodii. Nagrania zostały zrealizowane podczas trzydniowej sesji w studio nagraniowym Ostrawskiego Radia – reżyserem muzycznym nagrania był Mgr. František Mixa. Dla chórzystów było to ogromne przeżycie, na które mile wspominają. Skład zespołu w tym okresie uzupełniły Mariola Weiser i Grażyna Wróbel.

Trzeba dodać, że współpraca ze Šmyknią nadal jest kontynuowana i kolejne nowo opracowane piosenki zaprezentowane były na Fedrowaniu z Folklorem 2012.

Pod koniec roku 2012 Chórek nawiązał współpracę z Wiesławem Faraną, który postanowił utworzyć wraz z kilkoma znajomymi nową kapelę ludową. Początek jubileuszowego dla Chórku roku 2013 wiąże się więc z poszerzeniem repertuaru o kolejne piosenki. Skład chórku ponownie uległ zmianie – tradycyjnie już – jako byli tancerze Suszan – dołączyli do zespołu Magda i Marian Burowie oraz Marian Pilch, natomiast ze śpiewania zrezygnował , na sczęście chwilowo, założyciel – Bogdan Firla.

Podsumowując można stwierdzić, że Chórek ze swoją dziesięcioletnią historią ma już dziś stałe miejsce wśród zespołów naszego koła. Przez cały okres jego istnienia towarzyszyła mu nie tylko chęć  odkrywania i prezentowania cieszyńskich piosenek ludowych, ale także próby poszukiwania nowych możliwości i sposobów ich wykonywania.

Rok 2013 był najbardziej pracowitym rokiem w dziesięcioletniej historii zespołu śpiewaczego Chórek. Zespół rozpoczął rok jubileuszowy występem na Walnym Zebraniu MK PZKO, następny występ odbył się w ramach obchodów 100-lecia śpiewactwa w Suchej Górnej. Właśnie tutaj chórek odróżnił się  – prezentuje wyłącznie piosenki ludowe, a także strojami – bo można go widywać najczęściej w tradycyjnych strojach cieszyńskich. Na tym jubileuszu zespołowi towarzyszyła ostrawska kapela „Šmykňa”

Jubileusz swojego dziesięciolecia zespół uczcił uroczystym koncertem w dniu 1 czerwca w nowej sali TJ Depos w Suchej Górnej. Prawie 150 widzów mogło wysłuchać 27 piosenek z repertuaru liczącego już ponad 100 pozycji. Równocześnie widzowie mogli porównać różne aranżacje naszych piosenek, które Chórek zaśpiewał kolejno z czteroma kapelami, z którymi współpracował lub współpracuje. Na scenie przedstawili się więc: Kapela Suszan pod kierownictwem Ryszarda Mračny, Kamraci z Błędowic, Šmykňa oraz kapela Bez Cymbału Wiesława Farany. W programie wystąły również dzieci członków zespołu a to i te najmłodsze. Autorem i wykonawcą słowa wiążącego była pani Grażyna Siwek. Impreza nie zakończyła się samym tylko koncertem, ale wspólnym biesiadowaniem i śpiewaniem do późnych godzin.        Członkowie Chórku to Suszanie nie tylko z Górnej, ale również  z Suchej Średniej. Zespół w sierpniu pomagał z przygotowaniem Dożynek organizowanych przez MK PZKO Sucha Średnia, na których także wystąpił.

Na początku września Chórek razem z ZPiT Suszanie wyjechał reprezentować folklor naszego regionu do Velké Bystřice na festiwal Rok Ludowy. Wystąpił tam  razem ze swoim tradycyjnym partnerem – z kapelą Šmykňa.      Jak w każdym roku  Chórek śpiewał na Fedrowaniu z folklorem. Z akompaniamentem Šmykni przedstawił nowe opracowania kilku piosenek cieszyńskich. Wielkim przeżyciem dla członków zespołu jest zawsze finał tej imprezy, kiedy może odśpiewać tradycyjny „Salamander” razem z gwiazdą imprezy – tym razem z kapelą słowackiego SĽUKu.  Podobnie jak górnosuskie Wykopki MK PZKO Olbrachcice też zorganizowało własną imprezę ziemniaczaną, którą nazwało Dokopki, a na której Chórek występował obok ZPiT Błędowice. Chórek wiele zawdzięcza naszej gminie, toteż był zaszczycony możliwością występu dla gónosuskich jubilatów. Wielu obywateli naszej gminy wtedy po raz pierwszy mogło się właściwie spotkać z naszym zespołem.

Jedenasty rok działania Zespołu Chórek miał inny charakter  niż ten poprzedni. O ile rok jubileuszowy bogaty był ilością występów ten rok  ubiegły podporządkowany był przygotowniom do nagrania płyty. Chórek zaśpiewał w programie  IX Dnia tradycji i stroju regionalnego w Czeskim Cieszynie. W ramach współpracy z Chórem Lutnia razem z kapelą Šmykňa zespół wystąpił na festynie organizowanym MK PZKO w Orłowej Lutyni. Występ Chórku był również częścią programu jubileuszu przedszkola oraz imprez rodzinnych.

Zespół odbył ponad 40 prób, które przebiegały w domu kierowniczki i oprócz tego kilkakrotnie wyjeżdżał na wspólne próby z towarzyszącą kapelą Šmykňa do Ostrawy. Największy dorobek był jednak wynikiem zgrupowań . W maju zespół wyjechał na 3 dni do Łomnej .  Intensywne  próby od 9 do 18 pod bacznym okiem Jirki Machacza zaowocowały przygotowaniem 35 piosenek. Dalsze dwa całodniowe zgrupowiania odbyły się w budynku czerwonej szkoły.

Finałem tych starań bylo w dniach 20 i 22 czerwca nagranie w studiu Českého rozhlasu w Ostrawie 26 w większości mniej znanych piosenek z regionu cieszyńskiego. Kierowniczka zespołu korzystała często ze śpiewnika pana Jana Chmiela ze Strumienia, którego pamięci  płyta „W tej naszej dziedzinie“ została ofiarowana. Aranżacje muzyczne wszystkich piosenek są dziełem Jiřího Machače, który trochę na przekór tradycyjnemu pojęciu stara się o jak najbardziej atracyjne brzmienie . Repertuar płyty jest więc bardziej urozmaicony i oprócz członków zespołu usłyszeć możemy solowe popisy gości. Promocja płyty odbyła się w ramach tradycyjnej imprezy Wykopki.

Przygotowania i realizacja płyty nie należy do tanich spraw. Dzięki staraniom kierownictwa zespołu udało się wszystkie koszty uiścić z pieniędzy pozyskanych ponad budżet naszego Koła. Największe podziękowania należą się Nadacji ČEZ, Gminie Sucha Górna a także Wspólnocie dzięki której zakupiono rejestrator cyfrowy , który jest wielką pomocą podczas prób zespołu. Łączna suma uzyskanych dotacji to prawie 70 000 Kč.

W 2014 roku Chórek pod kierownictwem Barbary Weiser działał w nie zmienionym składzie 13 śpiewaków – 8 pań i 5 panów oraz kierownika organizacyjnego. Regularnym nowym uczestnikiem prób jest i 4 miesięczna córka Magdy i Mariana Burów.