Wynajem lokali

POLSKI ZWIĄZEK KULTURALNO-OŚWIATOWY
MIEJSCOWE KOŁO SUCHA GÓRNA

CENNIK wynajmu Domu PZKO

Członkowie MK PZKO Sucha Górna – cennik wynajmu uzgadniany jest indywidualnie z Gospodarzem Domu PZKO. 

 

Osoby postronne – nie będące członkami MK PZKO Sucha Górna – cennik aktualny od 1.2.2022 r.

Duża świetlica 2.500.- CZK / dzień
Mała świetlica i kuchnia 2.500.- CZK / dzień
CAŁY DOM PZKO 5.000.- CZK / dzień

Wynajem projektoru: 300,- CZK / dzień

Serwety: 30,- CZK / szt.

  1. Użytkownik musi zwrócić lokale i inwentarz w uzgodnionym terminie i w stanie czystym, posprzątanym. Usługę sprzątania można zamówić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed terminem wynajmu.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich szkód powstałych w trakcie korzystania z lokali w aktualnych cenach detalicznych.
  3. W przypadku korzystania z lokali (kuchnia, dekorowanie sali itp.) dzień wcześniej będzie naliczany wynajem danego lokalu w zakresie od 50% do 100% ceny.
  4. Cennik został zatwierdzony przez zarząd koła.

Wynajem regularny lub długoterminowy – cena do uzgodnienia.

WARUNKI STORNO:

Najpóźniej w terminie 30 dni przed zarezerwowanym terminem wynajmu Najemca powinien podpisać z Gospodarzem Domu PZKO umowę wynajmu i wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 5 000,- CZK. Jeżeli Najemca nie skontaktuje się z Gospodarzem, nie podpisze umowy wynajmu lub nie wpłaci kaucji, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

  1. W przypadku storno rezerwacji w okresie od 30 do 15 dni przed terminem rezerwacji – 30% ceny wynajmu (maks. 5 000,- CZK kaucji)
  2. W przypadku storno rezerwacji w okresie od 14 do 7 dni przed terminem rezerwacji – 50% ceny wynajmu (maks. 5 000,- CZK kaucji)
  3.  W przypadku storno rezerwacji później niż 7 dni przed terminem rezerwacji – 100% ceny wynajmu (maks. 5 000,- CZK kaucji).

W przpadku złożenia rezerwacji lokali w okresie krótszym niż 30 dni przed wymaganym terminem wynajmu Najemca musi podpisać umowę i wpłacić kaucję w okresie 48 godzin od potwierdzenia rezerwacji. Warunki storno będą stosowały się do powyższych terminów.

Sucha Górna dnia 11.1.2022
Za zarząd Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Domu PZKO.

On-line rezerwacja:

Uwaga! Rezerwacja on-line jest tylko rezerwacją wstępną. Wybrany termin można uważać za zarezerwowany dopiero po pisemnym lub telefonicznym potwierdzeniu przez Kierownika Domu PZKO. Przy rezerwacji wynajmu lokali mają pierwszeństwo zespoły, chóry i kluby działające przy MK PZKO Sucha Górna.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.