Wynajem lokali

POLSKI ZWIĄZEK KULTURALNO-OŚWIATOWY
MIEJSCOWE KOŁO SUCHA GÓRNA

CENNIK wynajmu Domu PZKO

  1. Opłata za korzystanie z któregokolwiek lokalu umożliwia używanie szatni na korytarzu oraz zaplecza sanitarnego (WC).
  2. Duża świetlica
   • ryczałt (bez względu na ilość godzin) Kč/dzień 450,–
   •  obrusy Kč/sztuka 26,–
   •  elektryczność wg faktycznego stanu zużycia Kč/kWh 10,–
   • gaz wg faktycznego stanu zużycia Kč/m³ 20,–
  3. Mała świetlica
   • ryczałt (bez względu na ilość godzin) Kč/dzień 300,–
   • obrusy Kč/sztuka 26,–
   • elektryczność wg faktycznego stanu zużycia Kč/kWh 10,–
   • gaz wg faktycznego stanu zużycia Kč/m³ 20,–
  4. Kuchnia (obowiązkowo z małą świetlicą)
   • ryczałt kuchnia Kč/godz. 45,–
   • ryczałt mała świetlica (bez względu na ilość godzin) Kč/dzień 300,–
   • obrusy Kč/sztuka 26,–
   • elektryczność wg faktycznego stanu zużycia Kč/kWh 10,–
   • woda – wg faktycznego stanu zużycia Kč/m³ 80,–
   • gaz wg faktycznego stanu zużycia Kč/m³ 20,–
  5. Klub na poddaszu
   • ryczałt (bez względu na ilość godzin) Kč/dzień 450,–
   • elektryczność wg faktycznego stanu zużycia Kč/kWh 10,–
   • gaz wg faktycznego stanu zużycia Kč/m³ 20,–
   • woda – wg faktycznego stanu zużycia Kč/m³ 80,–
  6. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu lokali i inwentarza w uzgodnionym terminie w stanie czystym.
  7. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich szkód powstałych w trakcie korzystania z lokali w aktualnych cenach detalicznych.
  8. Cennik został zatwierdzony przez zarząd koła.

Rabaty z wynajmu: członek MK PZKO w Suchej Górnej 15%
aktywny członek MK PZKO w Suchej Górnej 30%
Wynajem regularny lub długoterminowy – cena do uzgodnienia

Sucha Górna dnia 14 lipca 2011
Za zarząd Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej:

Kierownik Domu PZKO – Anna Kruželová
Prezes zarządu MK PZKO – Bronisław Zyder

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zapytania w sprawie wynajęcia, to prosimy o osobisty kontakt z kierownikiem Domu PZKO.

On-line rezerwacja:

Uwaga! Rezerwacja on-line jest tylko wstępną rezerwacją. Wybrany termin można uważać za zarezerwowany dopiero po pisemnym lub telefonicznym potwierdzeniu przez Kierownika Domu PZKO.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.