Wynajem lokali

POLSKI ZWIĄZEK KULTURALNO-OŚWIATOWY
MIEJSCOWE KOŁO SUCHA GÓRNA

CENNIK wynajmu Domu PZKO

Członkowie MK PZKO Sucha Górna – cennik wynajmu uzgadniany jest indywidualnie z Gospodarzem Domu PZKO. 

UWAGA! Zmiana warunków wynajmu

Od 1.08.2023 r. możliwy jest wynajem tylko całego Domu PZKO, a więc dużej i małej Sali, jednak bez możliwości korzystania z kuchni. Wszystkie posiłki należy zamawiać w Domu Robotniczym (numer tel.: +420 775 616 968).

Od 1.10.2023 cena wynajmu Domu PZKO wzrasta do 7 000,- CZK na dobę.

Zmiana warunków dotyczy również najemców, których terminy zostały już zatwierdzone. O zmianie zostaną poinformowani przez zarządcę Domu.

Osoby postronne – nie będące członkami MK PZKO Sucha Górna

CAŁY DOM PZKO 5.000.- CZK / dzień (cena ważna do 30.09.2023)
7.000,- CZK / dzień (cena ważna od 1.10.2023)
  1. Użytkownik musi zwrócić lokale i inwentarz w uzgodnionym terminie i w stanie czystym, posprzątanym. Usługę sprzątania można zamówić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed terminem wynajmu.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich szkód powstałych w trakcie korzystania z lokali w aktualnych cenach detalicznych.
  3. Jakiekolwiek imprezy organizowane w lokalach Domu PZKO muszą być zakończone najpóźniej o godz. 02:00.
  4. W przypadku korzystania z lokali (dekorowanie sali, montaż sprzętu itp.) dzień wcześniej będzie naliczany wynajem w zakresie od 50% do 100% ceny.
  5. Cennik został zatwierdzony przez zarząd koła.

Wynajem regularny lub długoterminowy – cena do uzgodnienia.

WARUNKI STORNO:

Najpóźniej w terminie 30 dni przed zarezerwowanym terminem wynajmu Najemca powinien podpisać z Gospodarzem Domu PZKO umowę wynajmu i wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 100% ceny wznajmu. Jeżeli Najemca nie skontaktuje się z Gospodarzem, nie podpisze umowy wynajmu lub nie wpłaci kaucji, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

  1. W przypadku storno rezerwacji w okresie od 30 do 15 dni przed terminem rezerwacji – 30% ceny wynajmu.
  2. W przypadku storno rezerwacji w okresie od 14 do 7 dni przed terminem rezerwacji – 50% ceny wynajmu.
  3.  W przypadku storno rezerwacji później niż 7 dni przed terminem rezerwacji – 100% ceny wynajmu.

W przypadku złożenia rezerwacji lokali w okresie krótszym niż 30 dni przed wymaganym terminem wynajmu Najemca musi podpisać umowę i wpłacić kaucję w okresie 48 godzin od potwierdzenia rezerwacji. Warunki storno będą stosowały się do powyższych terminów.

Sucha Górna dnia 25.05.2023
Za zarząd Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Domu PZKO.

On-line rezerwacja:

Uwaga! Rezerwacja on-line jest tylko rezerwacją wstępną. Wybrany termin można uważać za zarezerwowany dopiero po pisemnym lub telefonicznym potwierdzeniu przez Kierownika Domu PZKO. Przy rezerwacji wynajmu lokali mają pierwszeństwo zespoły, chóry i kluby działające przy MK PZKO Sucha Górna.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.