O Zespole Suszanie

Zespół pieśni i tańca SUSZANIE powstał w 1953 roku przy miejscowym kole PZKO w Suchej Górnej. Działalność zespołu można podzielić na część taneczną, muzyczną i śpiewaczą. W swym repertuarze prezentuje zwyczaje, obrzędy, tańce i pieśni ludowe, a jako tworzywo do swych programów wykorzystuje tańce ludowe oraz autentyczną pieśń ludową regionu Śląska Cieszyńskiego. Niepodzielną częścią repertuaru Suszan są tańce i pieśni z różnych części Polski (Kraków, Łowicz, Rozbark), jak również ze Słowacji (zwłaszcza ze wschodnich regionów). Oczywiście nie może brakować też prezentacji tańców i obyczajów czeskich i morawskich, chociaż te dotwarzają już tylko całokształt repertuaru zespołu. Suszanie są znani również z tego, że corocznie przygotowywują specjalne programy rozrywkowe w sezonie karnawału (tańce towarzyskie, rewiowe, nowoczesne, parodie i scenki taneczne, itd.)