15 lat „Chórku”

Folklor, to dziedzictwo kultury ludowej, jeden z fundamentów tożsamości regionalnej i  narodowej. Stanowią go te dobra kulturowe, które zaspokajały określone potrzeby w życiu społeczności. Jedną z nich była towarzysząca minionym pokoleniom piosenka. To właśnie ona stanowi sedno działalności „Chórku”, regionalnego zespołu śpiewaczego działającego przy MK PZKO Sucha Górna.

Jubileusz 15- lecia zespołu, który odbył się 2 czerwca w Domu Robotniczym w ramach transgranicznego projektu „Żywa kultura i tradycja II- edukacyjne spotkania z folklorem” spełnił zakresem i treścią najśmielsze oczekiwania.

Prowadząca program jubileuszowy Grażyna Siwek przemierza słowem bogatą i różnorodną historię” Chórku”. Dowiadujemy się o pierwszej formacji zespołu, którego w domowych warunkach wyćwiczone piosenki upiększyły w roku 2003 jubileusz 50- lecia ZPiT „Suszanie”. Kontynuacja działalności była świadomym wyborem członków zespoliku, który z racji niewielkiej liczby śpiewaków nazywano chórkiem. Od początku kierownictwo artystyczne objęła Barbara Weiser, zaś sprawami organizacyjnymi zajął się jej mąż, Marian Weiser. To w ich domu zaczęły odbywać się kolejne próby i tak już pozostało do dziś. Wydobywanie na światło dzienne mało znanych lub zapomnianych piosenek ludowych z cieszyńskiego stało się pasją kierowniczki Basi Weiser i posłannictwem „Chórku”. Zespół dba o autentyzm interpretacji utworów i poprawność cieszyńskiego stroju ludowego. To dwa przekazy, spełniane z sercem, za które podziękowałyby im minione pokolenia. Współpraca z kapelą Šmykňa, która rozpoczęła się w roku 2010 rozwinęła możliwości interpretacyjne zespołu. Początkowym efektem współpracy było nagranie  płyty- „Pod zielónym strómym”. Wtedy zespół swą nazwę potoczną  zamienił w oficjalną „Chórek”. W latach 2014 oraz 2018 powstały kolejne dwie płyty- „W tej naszej dziedzinie” oraz „Na co dziyń i na świynta”. Zespół rozwija się nie tylko wokalnie, lecz również personalnie. Z początkowych siedmiu osób urósł aktualnie do liczby piętnastu.

Na towarzyszącym słowu mówionemu telebimie wizualnie oglądamy historię zespołu. Ale na scenie witamy już Jubilata. W jego siedmiu wejściach programowych zawarta jest cała ewolucja repertuarowa. Jesteśmy świadkami brawurowego wykonania piosenek z świetnym akompaniamentem Šmykni. Te dawniej prezentowane potrafimy już zanucić wspólnie. To też dowód na to, że „Chórek” je nie tylko odkrywa, ale też upowszechnia. Scenka „Z kopca jedź pomału” wprowadza wesoły nastrój z nutką refleksji.

Występy gości koncertu stanowią przerywniki programu Jubilata. „Suszanie” prezentują tańce dolańskie,  ZPiT Ziemi Cieszyńskiej  tańce cieszyńskie, kapela „Friš” piosenki śląskie spod Kozubowej, Czantorii… , taneczna formacja „Šmykni” tańce słowackie. Dziecięcy zespół „Antidotum” nie ma w swym repertuarze tańców ludowych. Ale taniec w stylu country, taniec brzucha oraz efektowny taniec orientalny wzbudzają zainteresowanie.

Gdy program dobiega końca, czas na wisienkę na torcie. Nasze pielęgnowanie  tradycji ma głębszy sens. To misja pokoleniowa, w której spełniamy się, widząc następców. A „Chórek” , przed którym jeszcze tyle zadań  i planów, już może poczuć się spełniony. Na próby zespołu co tydzień przychodzi 9 dzieciaków. To dzieci chórzystów lub osób zaprzyjaźnionych. W najbardziej naturalny sposób chłoną nasze korzenie. Chcą dorównać dorosłym w śpiewie i stroju. Barbara Weiser , która  realizując swoją pasję, częściowo „ubiera” „Chórek”, uszyła im stroje. Występ dzieci przyjęty był owacjami- zasłużonymi, bo dzieci możliwościami wokalnymi wykazały się na medal.

W koncercie jubileuszowym wzięło udział 110 wykonawców, a obejrzała ich wypełniona po brzegi sala Domu Robotniczego. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli gminy, sąsiedniego MK PZKO w Suchej Średniej, zaprzyjaźnionych Bielska-Białej i Lubomi, przedstawicieli chórów i zespołów. Piętnastoletni „Chórek”- jubilat dziękuje za wsparcie finansowe zarządowi macierzystego Koła, Urzędowi Gminnemu w Suchej Górnej, firmie Ferrit , grupie ČEZ, firmie VAPES CE oraz firmie INSTAR ITS Ostrava, a.s.

Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregionu Śląska Cieszyńskiego umożliwił zespołowi odnowę strojów, zorganizowanie zgrupowania oraz wydanie pamiątkowej publikacji.