W rocznicę wyzwolenia

Coroczne spotkanie w Parku Bohaterów upamiętniające Dzień Wyzwolenia w tym roku odbyło się z jednodniowym opóźnieniem. Powodem był odpust, który przypadł właśnie w jego 70. rocznicę.

W poniedziałek 4 mają licznie zebrani mieszkańcy gminy oraz młodzież obu szkół przeszli spod czerwonej szkoły do Parku Bohaterów, gdzie oddano hołd ofiarom 2. wojny światowej. Po złożeniu kwiatów i przemówieniach odbyło się spotkanie w Domu PZKO. Świetlica zapełniła się do reszty. Najstarsi uczestnicy piety- Bronisław Firla i Bronisław Kuczera opowiadali o przeżytych doświadczeniach wojennych, a potem głos zabrał Józef Mrózek, współautor książki ,,W cieniu Żywocic”, traktującej o wojennych losach jego rodziny. On sam przeżył tułaczkę wojenną jako kilkuletnie dziecko.

Zaplecze kulinarne tego spotkania przygotował Klub Kobiet.