„Suszanie” świętowali 65- lecie działalności

Świętowali przy wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury Petra Bezruča w Hawierzowie, na której miejsc zabrakło już miesiąc i pół przed koncertem. To był najlepszy dowód na to, z jakim zainteresowaniem spotkał się jubileusz najdłużej nieprzerwanie działającego zespołu tanecznego PZKO. Swą obecnością zaszczycili go konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, wiceprezes ZG PZKO Piotr Chroboczek, wójt Suchej Górnej Jan Lipner wraz z wicewójtem Josefem Žerdíkem, przedstawiciele miejscowej szkoły, zespołów Koła, okolicznych zespołów tanecznych…

Kilkumiesięczne przygotowania programu i doprowadzenia do perfekcji niezliczonej ilości strojów wieńczyły swój sukces w dwugodzinnym widowisku- kalejdoskopie, w którym udział oprócz „Suszan” wzięło „Antidotum”, ZPiT Ziemi Cieszyńskiej oraz soliści Beata Šelowa i Tomasz Suchanek.

W dziewiętnastu tańcach lub wiązankach tanecznych rodowodem z całego świata „Suszanie” zaprezentowali nie tylko umiejętności taneczne, lecz również dziesiątki strojów. Rozpoczynając podróżą po świecie, gdzie pokazem z najodleglejszej Polinezji był taniec Hula, zespół przemierzył Rosję, Stany Zjednoczone, Amerykę Południową Włochy, Niemcy, Rumunię, Japonię, Meksyk, Afrykę, Indie, Hiszpanię, Szkocję, Indonezję, Egipt, by poprzez Słowację wrócić na Zaolzie, zaprezentować folklor rodzimy, a na koniec narodowe tańce polskie- kujawiak, oberek i wiązankę krakowską. To był ukłon w stronę 100-lecia niepodległości Polski, gest, gdzie słowa są zbędne.

Scenariusz nie przewidywał słowa mówionego. Zapowiedzi kolejnych punktów programu odbywały się za pośrednictwem krótkich przerywników tanecznych oraz wizji multimedialnej, gdzie umieszczony w tle sceny telebim przekazywał informację o tańcu, jego pochodzeniu i autorze choreografii. Zmieniające się obrazy krajów prezentowanych tanecznie na scenie umiejscawiały taniec w realiach danego państwa. Była to więc podróż nie tylko taneczna, lecz także geograficzna.

Również goście programu- dziecięcy zespół „Antidotum” i ZPiT Ziemi Cieszyńskiej będący partnerami projektu transgranicznego p.t.”Żywa kultura i tradycja II – edukacyjne spotkania z folklorem” pokazali się z tej najlepszej strony.” Antidotum” wybrało się z „Suszanami” w wojaż  taneczny do Stanów Zjednoczonych, Afryki i Egiptu, by potem w części zaolziańskiej w ujmujący sposób przedstawić zabawy dzieci ze Śląska p.t. „Klepany”, zespół Ziemi Cieszyńskiej zaprezentował wiązankę taneczną z Beskidu Śląskiego. W wiązance zachodniokrakowskiej „Pod lipkom” świetnie wybrzmiały głosy Beaty Šelowej i Tomasza Suchanka.

Owacjami na stojąco nagrodziła publiczność kilkumiesięczny wysiłek tancerzy, ale przede wszystkim kierowniczki zespołu Barbary Mračna, jej pomocników w osobach Jana Mračny, Janiny Rzyman i Doroty Śmiłowskiej, pięcioosobowej kapeli pod kierownictwem Richarda Mračny i wielu, wielu innych. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Niezliczoną ilość godzin poświęciła 7- osobowa grupa pań przygotowująca stroje i kostiumy, nie do zmierzenia jest wysiłek grupy osób współpracującej nad wydaniem 60- stronicowej publikacji, której opublikowane zdjęcia zostały wybrane po przewertowaniu 32 tysięcy wizualnych pamiątek zespołu.

Jak na jubileusz przystało, był on okazją do podsumowań i odznaczeń Kilkanaście byłych i aktualnych członków zespołu zostało uhonorowanych brązowymi i srebrnymi odznakami PZKO, złotą odznakę odebrała długoletnia była tancerka Grażyna Wróbel, natomiast Barbara Mračna otrzymała najwyższe odznaczenie związkowe- złotą odznakę II stopnia z wpisem do Złotej Księgi ZG PZKO.

Zasłużony relaks w postaci spotkania towarzyskiego w połączeniu z zabawą taneczną dopełnił się po koncercie jubileuszowym w lokalach Domu Robotniczego i Domu PZKO. Do białego rana.

« 1 z 9 »